Thủ Tục Nhượng Quyền Dịch Vụ Diệt Động Vật Có Hại Vào VN

Thủ Tục Nhượng Quyền Dịch Vụ Diệt Động Vật Có Hại Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Dịch Vụ Diệt Động Vật Có Hại Vào VN

Trong suy nghĩ của nhiều người, thương hiệu là thứ dùng để phân biệt các sản phẩm của các doanh nghiệp khác nhau. Một sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt và được khách hàng tin tưởng sử dụng sẽ có một vị trí nhất định trong tâm trí khách hàng và nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ là công cụ vững chắc thực hiện nhiệm vụ đó. Với ưu thế về thị trường có sẵn, danh tiếng thương hiệu, sản phẩm chất lượng… đầu tư vào kinh doanh quyền thương hiệu là hướng đi đầy tiềm năng. Vậ y, khi muốn nhượng quyền dịch vụ diệt động vật có hại vào VN thì cần phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Trong bài viết này, ACC xin giới thiệu đến bạn thủ tục nhượng quyền dịch vụ diệt động vật có hại vào VN như sau

1, Nhượng quyền thương hiệu dịch vụ diệt động vật có hại vào VN là gì?

Nhượng quyền thương hiệu (Franchise) hay kinh doanh nhượng quyền là hình thức phổ biến trên thế giới. Hình thức này được xác lập khi bên sở hữu thương hiệu cho phép một cá nhân/tổ chức khác sử dụng thương hiệu/ sản phẩm/ dịch vụ để kinh doanh trong một thời gian nhất định. Cá nhân/ doanh nghiệp cấp phép chuyển nhượng được gọi là doanh nghiệp nhượng quyền, bên mua quyền sử dụng được gọi là đối tác nhận quyền.

2. Những Loại Hình Nhượng Quyền

Dù là kinh doanh dịch vụ diệt động vật có hại nhượng quyền hay bất cứ loại hình nào khác, tùy vào định hướng kinh doanh và kế hoạch phát triển. Hiện nay, thị trường nhượng quyền thương hiệu gồm có 4 hình thức như sau:

 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện (Full business format franchise).
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện (Non-business format franchise).
 • Nhượng quyền có tham gia quản lý (Management franchise).
 • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn (Equity franchise).

3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết:

Bộ công thương

4. Cần chuẩn bị thủ tục gì để nhượng quyền dịch vụ diệt động vật có hại vào VN

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do bộ thương mại ban hành;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do bộ thương mại ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận;
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Trong trường hợp giấy tờ là Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại, Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ, Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước. Trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Hợp đồng nhượng quyền

Dưới đây là một số nội dung cần có trong hợp đồng:

 • Thông tin các bên liên quan. Thông tin bên nhượng quyền và bên được nhượng quyền phải đầy đủ và chính xác. Khi ký hợp đồng nhượng quyền phải xét xem bên kia là công ty hay cá nhân:
  • Trường hợp là công ty: Cần thông tin tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện, thông tin liên hệ…
  • Trường hợp là cá nhân: Cần thông tin về tên, tuổi, số Chứn minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ và thông tin liên hệ…
 • Vấn đề quan trọng nhất đó là các điều khoản cụ thể về nhượng quyền:
  • Chi phí sử dụng thương hiệu
  • Thời gian sử dụng, thanh toán, đợt thanh toán, phương thức thanh toán
  • Các hỗ trợ hai bên cam kết
  • Các điều cấm
  • Phạm vi nhượng quyền
  • Quyền và trách nhiệm
  • Phạt vi phạm hợp đồng
  • Quy trình giải quyết tranh chấp nếu phát sinh
  • Điều khoản gia hạn hợp đồng
 • Chủ thể ký kết hợp đồng. Chủ thể ký hợp đồng cần phải đúng, việc ký, đóng dấu của những pháp nhân, cá nhân phải là người có tư cách giao dịch. Trong trường hợp hợp đồng thành nhiều trang thì cần đóng dấu giáp lai để xác nhận nội dung thống nhất.

6. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu TB-1A, TB-1B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký;
  • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bổ sung hồ sơ đầy đủ;
  • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.
 • Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản;
  • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối;

7. Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Mức thu lệ phí và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Dịch vụ nhượng quyền dịch vụ diệt động vật có hại vào VN của ACC

Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ pháp lý danh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành công việc với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng hoàn thành tốt cho quý khách. ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian thực hiện thủ tục nhượng quyền dịch vụ diệt động vật có hại vào VN cho quý khách hàng.

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải

Khách hàng vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin để ACC chúng tôi tư vấn thêm và báo giá cụ thể.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.

Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
 • Bàn giao và thanh lý hợp đồng
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận