Thủ tục nhập khẩu muối công nghiệp (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Hải Quan Nhập Khẩu Muối Công Nghiệp Cập Nhật 2020
Thủ tục nhập khẩu muối công nghiệp (Cập nhật 2021)

Muối công nghiệp (NaCl)  một trong những loại hóa chất cần thiết để phục vụ cho công nghiệp. Nhất  trong quá trình xử lý làm mềm nước. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng với nhiều công dụng khác như: hóa chất tẩy rửa, sống được lâu hơn,…

Hiện nay, đổi với mặt hàng này nhiều cá nhân, tổ chức vẫn chưa nắm rõ các trình tự, thủ tục để nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục hải quan nhập khẩu muối công nghiệp cập nhật 2021”

 1. Nhập khẩu muối công nghiệp là gì

Mặt hàng Nước muối sinh lý Physiodose Nacl 0.9% thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế; Mặt hàng trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ về quản lý  trang thiết bị y tế, cụ thể:

2. Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu muối công nghiệp

 • Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập;
 • Bản sao chụp Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch);
 • Bản sao chụp Danh mục hàng hóa (Packing List);
 • Bản sao chụp Hóa đơn (Invoice);
 • Bản sao chụp Vận đơn (Bill of Loading);
 • Bản sao chụp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
 • Bản sao chụp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin);
 • Bản sao chụp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);
 • Bản sao chụp 03 (ba) bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu được cơ quan kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm sau 03 lần kiểm tra liên tiếp tại các ngày khác nhau đối với lô hàng muối nhập khẩu cùng loại, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất, cùng người nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt; hoặc Bản sao chụp Giấy chứng nhận hợp quy chất lượng muối nhập khẩu;
 • Bản sao chụp có xác nhận sao y bằng dấu của người nhập khẩu Giấy chứng nhận hàng hóa lưu hành tự do CFS đối với muối ăn;
 • Bản chính Biên bản lấy mẫu kèm theo mẫu đại diện lô hàng muối nhập khẩu đựng trong hộp hoặc chai nhựa kín có dán số hiệu niêm phong của cơ quan Hải quan (áp dụng đối với phương thức kiểm tra chặt);
 • Bản chính Kết quả thử nghiệm mẫu muối nhập khẩu (áp dụng đối với phương thức kiểm tra chặt).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu muối công nghiệp

Bước 1: Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng mẫu muối nhập khẩu

Khi lô hàng về đến cửa khẩu, người nhập khẩu liên hệ với cơ quan Hải quan làm thủ tục và lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng muối nhập khẩu và đưa hàng hóa về kho bảo quản theo quy định của Cơ quan Hải quan. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, người nhập khẩu phải giao mẫu thử nghiệm cho phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa có đối tượng thử là muối natri clorua.

Bước 2: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Người nhập khẩu lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  xem xét đủ thành phần hồ sơ và chuyển đến Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu giải quyết.

Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc Chi cục Phát triển nông thôn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ vào “Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu”.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Chi cục Phát triển nông thôn xác nhận hồ sơ đầy đủ về số lượng và kiểm tra bước tiếp theo.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ (nếu có) Chi cục Phát triển nông thôn xác nhận các thành phần hồ sơ còn thiếu và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Bước 4: Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra và ra “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu”

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra và ra “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu” xác nhận lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu hoặc xác nhận lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng muối nhập khấu và nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu.

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra:

Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  hoặc gửi qua đường bưu điện tới người nhập khẩu theo yêu cầu của người nhập khẩu, chi phí gửi bưu điện do người nhập khẩu trả.

4. Thời hạn thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu muối công nghiệp

 • Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 01 (một) ngày làm việc.
 • Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ đầy đủ: 02 (hai) ngày làm việc.
 • Thời hạn bổ sung hồ sơ: 10 (mười) ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn

6. Đối tược thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu muối công nghiệp

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận