thủ tục mở viện đào tạo và quản lý doanh nghiệp

Chị Vui có thắc mắc:

Kính gửi Luật sư,

Tôi đang có kế hoạch thành lập một Học viện giáo dục đào tạo tư nhân chuyên đào tạo các khóa ngắn hạn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và có thể cấp chứng chỉ sau khóa học cho các học viên. Xin các Luật sư tư vấn giúp thủ tục ạ.

Trân trọng cảm ơn!

PHAN HOAI VUI

Luật sư giải đáp:

Hiện tại bạn có thể thành lập Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh về Giáo dục: Mã ngành 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Sau khi có Giấy chứng nhận ĐKKD, bạn có thể  thành lập Trung tâm đào tạo về doanh nghiệp, chuyên đào tạo cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, có thể cấp chứng chỉ sau các khóa học cho các học viên, “Học viện” được thành lập này có bản chất là một “Trung tâm” giáo dục tư nhân.

“Học viện” này trực thuộc doanh nghiệp, chương trình đào tạo và đội ngũ cán bộ giáo viên do doanh nghiệp quyết định. Trung tâm có thể cấp chứng chỉ cho Học viên, tuy nhiên chứng chỉ đó không có giá trị pháp lý khi sử dụng nó, đó là văn bản cho thấy học viên đã tham gia học tập tại Trung tâm ở Khóa học đó mà thôi.

Còn việc thành lập Học viện ở quy mô lớn giống như việc thành lập Trường đại học, học viện, cá nhân, tổ chức thành lập phải có đủ các điều kiện được quy định tại Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

1. Có Đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Nội dung Đề án thành lập trường cần nêu rõ: Tên gọi; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; cơ sở vật chất; giảng viên và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội.

2. Có văn bản chấp thuận về việc thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi trường đặt trụ sở chính.

3. Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính không dưới 05 ha và đạt bình quân ít nhất 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhất là giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.

4. Đối với trường công lập phải có Dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch và đối với trường tư thục phải có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường), vốn đầu tư và vốn điều lệ được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

5. Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo Đề án thành lập trường đã đề ra.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (435 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo