Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh Cửa Hàng Xe Đạp 2023

Hoạt động kinh doanh xe đạp lưu động hay không có địa điểm kinh doanh cụ thể, cố định thì không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi có nhu cầu mở một cửa hàng có địa chỉ cố định, rõ ràng thì chủ cửa hàng bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước trước khi đi vào hoạt động kinh doanh trên thực tế.

Khi có ý định mở cửa hàng kinh doanh xe đạp để kinh doanh, chủ cửa hàng cần tiến hành hoạt động đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Bước đầu giấy phép kinh doanh Cửa Hàng Xe Đạp.

Thủ Tục đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Đạp 2023

Thủ Tục Mở Cửa Hàng Xe Đạp

1. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh Cửa Hàng Xe Đạp

 • Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - kế hoạch/ Phòng Kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mở cửa hàng xe đạp.
 • Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mở cửa hàng  xe đạp để hoạt động kinh doanh.
 • Cách thức thực hiện
  • Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.
  • Đăng ký qua website http://dkkdqh.hapi.gov.vn
 • Trình tự thực hiện
  • Bước 1: Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân cấp Quận/ Huyện.
  • Bước 2:Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ:
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Chủ hộ kinh doanh nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
 • Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi Chủ hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh  nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 • Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
 • Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho Chủ hộ kinh doanh.
 • Bước 5:Chủ hộ kinh doanh nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân cấp Quận/ Huyện.

>>>>>> Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về đăng ký kinh doanh có thể tham khảo bài viết: Thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định mới (Cập nhật 2023)

Thủ Tục Mở Cửa Hàng Sửa Chữa Xe Đạp (Cập Nhật 2020)

 Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet:

 • Chủ hộ kinh doanh truy cập vào trang web: http://www.dkkdqh.hapi.gov.vn và đăng ký theo hướng dẫn.
 • Sau khi hoàn thành các bước đăng ký qua mạng điện tử, hệ thống sẽ tạo tự động giấy biên nhận hồ sơ và thời gian hẹn trả kết quả. Chủ hộ kinh doanh in giấy biên nhận này và đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân cấp Quận/ Huyện khi được thông báo hồ sơ hợp lệ - trả kết quả.

        Lưu ý:

 • Trước khi thực hiện cần scan tất cả các giấy tờ, tài liệu chuẩn bị tải lên;
 • Nhập chính xác, đầy đủ các trường thông tin bắt buộc theo yêu cầu.
 • Chủ hộ kinh doanh có thể truy cập vào trang đăng ký để theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ cũng như các thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có.
 • Thành phần,số lượng hồ sơ

          Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet): 1 bản chính; (1)

         Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh: 1 bản chính; (2)

2. Một số lưu ý về thành phần hồ sơ:

 • Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: 1 bản chính;
 • Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: 1 bản chính;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (dịch vụ cầm đồ, kinh doanh karaoke, dịch vụ tẩm quất, massage, cho thuê lưu trú) thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm kinh doanh (UBND phường hoặc công an phường nơi đăng ký địa điểm kinh doanh).

Như vậy, đối với ngành nghề kinh doanh xe đạp thông thường không có điều kiện cụ thể về chứng chỉ hành nghề hay vốn pháp định, điều kiện về an ninh trật tự, do đó thành phần hồ sơ chỉ bao gồm các giấy tờ (1) và (2) như nêu trên.

 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
 • Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí: 000 đồng/ lần cấp
 • Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cửa hàng kinh doanh xe đạp
 • Yêu Cầu,điều kiện thực hiện:
  • Mỗi người chỉ đứng tên duy nhất một hộ kinh doanh cá thể trong phạm vi toàn quốc;
  • Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh trong phạm vi toàn quốc;
  • Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
 • Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:

Các Luật:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật Đầu tư năm 2014;

 Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (805 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo