Thủ Tục Mở Cửa Hàng Bán Đồ Mở Rượu Vang Cập Nhật 2024

thiếu mở bài

Thủ Tục Mở Cửa Hàng Bán Đồ Mở Rượu Vang
Thủ Tục Mở Cửa Hàng Bán Đồ Mở Rượu Vang

1. Lựa chọn loại hình kinh doanh để mở cửa hàng:

Có thể lựa chọn các loại hình phù hợp với mục đích kinh doanh như sau:

 • Hộ kinh doanh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty hợp danh
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên
 • Công ty cổ phần

2. Quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh

1. Đối với hộ kinh doanh:

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.
 • Được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Đối với doanh nghiệp:

 • Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được Nhà nước bảo hộ.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014
 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Mở cửa hàng dưới hình thức đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1. Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Số vốn kinh doanh;
  • Số lao động;
  • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

3. Trình tự thực hiện:

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Kèm theo Giấy đề nghị phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.

4. Nhận kết quả:

 • Trao Giấy biên nhận và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí đăng ký:

50.000 đồng/lần

4. Địa điểm kinh doanh:

 • Phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh.
 • Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

5. Ngành nghề kinh doanh:

 • Cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Mã ngành cần chọn đối với việc bán đồ mở rượu vang: 4719_bán lẻ khác trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Ngoài mã ngành trên, cá nhân, tổ chức còn có thể đăng ký thêm các ngành, nghề khác có liên quan mà doanh nghiệp kinh doanh trong tương lai, ví dụ:
  • 4723_Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.
 • Nếu lựa chọn ngành, nghề kinh doanh thuộc trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với pháp luật trước khi tiến hành kinh doanh. Có thể tra cứu ngành nghề kinh doanh và danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Đặt tên hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (334 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo