Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Nhà Cửa (Quy Định 2023)

THIẾU MỞ BÀI

Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Nhà Cửa (Quy Định 2020)
Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Nhà Cửa (Quy Định 2023)

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa, nhà ở. Theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng nhà cửa, nhà ở. Hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục nhà cửa sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng nhà cửa và nhà cửa lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
 • Đối với các nhà cửa di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng. Phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cấp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác tùy từng trường hợp:

 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với nhà cửa theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho nhà cửa và nhà cửa lân cận đối với nhà cửa xây chen, có tầng hầm.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD. Kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với nhà cửa chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với nhà cửa yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

 • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Kiểm tra hồ sơ.

Ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định. Hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu; tài liệu không đúng theo quy định; hoặc không đúng với thực tế. Thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo. Thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo. Thì trong thời hạn 03 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan khác có liên quan

Căn cứ quy mô, tính chất, loại nhà cửa và địa điểm xây dựng nhà cửa có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện. Gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến nhà cửa xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 12 ngày đối với nhà cửa và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ. Các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến. Thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa.

Bước 4: Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép sửa chữa cải tạo các nhà cửa khác. Và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa nhưng cần phải xem xét thêm. Cơ quan cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Thời gian không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Bước 5: Nhận kết quả

Chủ đầu tư theo giấy hẹn được ghi trên giấy biên nhận đến nhận kết quả.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà cửa

 • Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với nhà cửa cấp đặc biệt;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các nhà cửa xây dựng cấp I, cấp II; nhà cửa tôn giáo, nhà cửa di tích lịch sử – văn hóa, nhà cửa tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những nhà cửa trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nhà cửa thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; nhà cửa thuộc dự án và các nhà cửa khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các nhà cửa thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này. Trừ các nhà cửa thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các nhà cửa còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Phí, lệ phí thực hiện

Việc thực hiện nộp phí, lệ phí cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo giấy phép xây dựng sẽ thực hiện theo quyết định về việc thu phí, lệ phí trong xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1156 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo