Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Điều Hòa Đà Nẵng (Quy Định 2023)

Điều hòa là thiết bị không thể thiếu của hầu hết người dân (tại gia đình, công sở, nơi làm việc, …) đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng vào mùa hè ở Đà Nẵng. Nhu cầu sử dụng cao kéo theo đó là dịch vụ sửa chữa điều hòa cũng phát triển khá mạnh. Cùng tìm hiểu về thủ tục mở công ty sửa chữa điều hòa tại Đà Nẵng.

Trước khi tiến hành mở công ty sửa chữa điều hòa tại Đà Nẵng, tổ chức, cá nhân cần cân nhắc lựa chọn về loại hình công ty (doanh nghiệp) phù hợp với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh. Với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau.

Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Điều Hòa Đà Nẵng (Quy Định 2020)
Thủ Tục Mở Công Ty Sửa Chữa Điều Hòa Đà Nẵng (Quy Định 2023)

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

3. Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

4. Công ty hợp danh: Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

5. Doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Sau khi lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu kinh doanh, tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là thủ tục bắt buộc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận và cấp giấy phép để có thể kinh doanh hoạt động sửa chữa điều hòa tại Đà Nẵng hợp pháp.

Thủ tục mở công ty sửa chữa điều hòa tại Đà Nẵng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: - Trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh nêu rõ nơi gửi là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;

 • Ngành nghề kinh doanh: Lựa chọn các ngành nghề phù hợp liên quan đến hoạt động sửa chữa điều hòa.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (764 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo