Thủ Tục Lập Công Ty Cho Thuê Lại Lao Động Có Vốn Nước Ngoài (Cập nhật 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

 Để thành lập một công ty có vốn nước ngoài kinh doanh cho thuê lại lao động cần chuẩn bị những điều kiện gì? Quy trình thực hiện cụ thể như thế nào? ACC xin giới thiệu Thủ tục lập công ty cho thuê lại lao động có vốn nước ngoài mới nhất hiện nay.

Thủ Tục Lập Công Ty Cho Thuê Lại Lao Động Có Vốn Nước Ngoài
Thủ Tục Lập Công Ty Cho Thuê Lại Lao Động Có Vốn Nước Ngoài

Những năm trở lại đây, việc cho thuê lại lao đã và đang trở thành xu hướng mới mà không ít nhà đầu tư lựa chọn để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trên thị trường Việt Nam lẫn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm đầu đủ các quy định pháp luật về lĩnh vực trên, cũng như các thủ tục để bắt đầu kinh doanh. Có một điều ACC cần lưu ý các nhà đầu tư là hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh danh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hay không? Điều kiện để kinh doanh trong lĩnh vực này là gì? Tất cả sẽ được ACC trả lời thông qua Thủ tục lập công ty cho thuê lại lao động có vốn nước ngoài.

1. Thành lập dự án đầu tư nước ngoài với mục tiêu kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Hiện nay, hoạt động “cho thuê lại lao động” chưa được cam kết trong Biểu cam kết WTO. Tại Bộ luật Lao động năm 2013 hiện hành và Nghị định số 29/2019/NĐ-CP cũng không quy định cụ thể về trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh “Cho thuê lại lao động” hay không, được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hay phải thành lập liên doanh và tỷ lệ % phía nước ngoài là bao nhiêu. Trước đây, tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP có quy định về việc liên doanh giữa doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Tuy nhiên, kể từ ngày 05/5/2019, văn bản này đã hết hiệu lực pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

Để thành lập dự án đầu tư lĩnh vực cho thuê lại lao động, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục lập công ty cho thuê lại lao động có vốn nước ngoài

Sau khi được chấp thuận đối với mục tiêu “Cho thuê lại lao động” và hoàn thành thủ tục thành lập dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục lập công ty cho thuê lại lao động có vốn nước ngoài gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tùy vào loại hình công ty muốn thành lập mà nhà đầu tư phải chuẩn bị các yêu cầu, điều kiện và hồ sơ khác nhau để thực hiện thủ tục. ACC sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục thành lập hai loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay là công ty TNHH và công ty cổ phần.

Đối với công ty TNHH:

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Đối với công ty Cổ phần:

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty sẽ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi dự kiến sẽ đặt trụ sở công ty.

Thời hạn giải quyết: 03 – 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả.

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để được đi vào hoạt động, công ty phải xin Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

3.1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định như sau:

 • Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
 • Bảo đảm vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng;
 • Có trụ sở theo quy định: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên;
 • Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định, cụ thể:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
 • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

3.2. Quy trình thực hiện xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, công ty cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép và nộp tại cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp phép.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (theo mẫu);
 • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu (theo mẫu);
 • Văn bản chứng minh người đứng đầu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định
 • Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê tư 02 năm trở lên,…).

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết đối với thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Cơ quan nhận và thẩm định tính xác thực các nội dung hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Cơ quan cấp giấy phép: Bộ Lao động – Thương binh xã hội
 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ kèm theo giấy xác nhận đủ điều kiện cấp phép cho thuê lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp về Thủ tục lập công ty cho thuê lại lao động có vốn nước ngoài.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.416 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Văn bằng bảo hộ sáng chế là gì? Quy định về hiệu lực

     Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "Văn bằng bảo hộ sáng chế" nhưng chưa rõ nó là gì và tại sao lại quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về khái niệm này, quy trình đăng ...

  Lượt xem: 3.492

  default_image

  Thương mại hóa sáng chế là gì? Đối tượng tham gia và Nội qui

  Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm thương mại hóa sáng chế, đối tượng tham gia trong quá trình này, và nội qui, quy định quanh việc sáng chế. Bằng cách tập trung vào từ khóa SEO quan trọng ...

  Lượt xem: 3.242

  default_image

  Sáng chế mật là gì? Nội quy, Nguyên tắc bảo vệ sáng chế mật

      Bài viết này sẽ dẫn bạn đi sâu vào thế giới của sáng chế mật - một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc định nghĩa và ý nghĩa của ...

  Lượt xem: 1.290

  default_image

  Những điều cần biết về bằng sáng chế - Điều kiện, Cách đăng kí

      Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bằng sáng chế, điều kiện để đăng ký nó, cách thức thực hiện quy trình đăng ký, cũng như lợi ích và rủi ro liên quan. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào từng ...

  Lượt xem: 1.917

  default_image

  Người sáng chế tiếng anh là gì? Phân tích các thuật ngữ liên quan

  Người Sáng Chế Tiếng Anh và Thuật Ngữ Liên Quan Tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, đã trải qua một quá trình phát triển dài hơn hàng thế kỷ. Đằng sau sự thành công và sự ...

  Lượt xem: 3.323

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo