Thủ Tục Lập Công Ty Bảo Vệ Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2020

 Thủ Tục Lập Công Ty Bảo Vệ Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
Thủ Tục Lập Công Ty Bảo Vệ Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Căn cứ pháp lý :

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật đầu tư
 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về giấy phép an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện .

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ đang ngày được càng được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Tuy nhiên theo quy định pháp luật cơ sở kinh doanh dịch vụ Bảo vệ Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công việc bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ vậy thủ tục thành lập công ty bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài 2020 như thế nào ? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu .

1. Điều kiện thành lập công ty bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư : Liên doanh

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ Việt Nam :

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ ít nhất 05 năm .
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật nước ngoài nơi hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên .
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD . Việc định giá máy móc , thiết bị kỹ thuật do cơ sở kinh doanh nước ngoài quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện ; chi phí giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

2. Thủ tục thành lập công ty bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài 2020.

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ gồm :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án .
 • Đề xuất dự án đầu tư .
 • Quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ở nước ngoài
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân đầu tư người Việt Nam, đăng ký kinh doanh/ quyêt định thành lập của tổ chức kinh tế Việt Nam.
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty nước ngoài .
 • Bản sao một trong các tài liệu sau :
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ .
  • Bảo lãnh về tài chính của tổ chức tài chính
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

Nộp hồ sơ :

Địa điểm nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Nhận kết quả :

Sau thời hạn 15 ngày kể từ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ lệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2.  Đăng ký kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ :

Hồ sơ gồm :

 • Đơn Đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Bản sao thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của các cổ đông đối với công ty cổ phần,của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Nộp hồ sơ.

Bạn gửi một bộ hồ sơ lên Sở Kế hoạch Đầu tư.

 Nhận kết quả.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận ăn đủ điều kiện an ninh trật tự

Chuẩn bị hồ sơ gồm :

 • Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự mẫu số 03 văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự kèm theo nghị định 96/2016/NĐ-CP
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty ngành nghề kinh doanh bảo vệ.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu hàng hóa.
 • Bản sao lý lịch kèm theo lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài cần có :
  • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
  • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện theo quy định đã được hợp pháp lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính .
 • Nộp hồ sơ :
  • Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công ty đặt trụ sở .
 • Thời hạn giải quyết :
  • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận