Thủ Tục Kinh Doanh Đội Kèn Tây Đám Ma (Thủ Tục 2023)

Ngày nay, theo xu thế phát triển, người ta dần thay thế các loại kèn truyền thống sử dụng trong đám ma sang loại kèn tây hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu này, cá nhân kinh doanh cần thực hiện các thủ tục nào để nhanh chóng bắt tay vào hoạt động kinh doanh?

Thủ Tục Kinh Doanh Đội Kèn Tây Đám Ma (Thủ Tục 2020)
Thủ Tục Kinh Doanh Đội Kèn Tây Đám Ma (Thủ Tục 2023)

Với hình thức quy mô nhỏ và thường hoạt động trong phạm vi địa phương, bởi vậy, người kinh doanh dịch vụ đội kèn tây đám ma thường đăng ký kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Ưu điểm:

 • Thủ tục thành lập với hồ sơ tương đối đơn giản, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện do đó thuận tiện cho người dân tìm hiểu và thực hiện thủ tục;
 • Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ kinh doanh được áp dụng chế độ thuế khoán và không phải kê khai thuế hằng tháng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
 • Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản;
 • Quy mô phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ hoặc mới bắt đầu kinh doanh;
 • Được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý số lượng lao động tối đa được phép trong hộ kinh doanh là không quá 10 (mười) người. Trường hợp vượt quá số lượng cho phép này thì cá nhân hoặc hộ gia đình phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Mỗi hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm mà không được mở thêm chi nhánh hay địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, trường hợp muốn phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn, thương nhân cũng có thể lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp với những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay bao gồm: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Để thực hiện kinh doanh đội kèn tây đám ma cần đáp ứng điều kiện gì và thủ tục ra sao để kinh doanh không trái pháp luật?

1. Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

  • Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 • Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Chuẩn bị mặt bằng kinh doanh
  • Để đăng ký thành lập hộ kinh doanh hợp pháp, hộ kinh doanh phải có địa điểm trụ sở rõ ràng, đúng quy định.
  • Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

 • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

(VÍ DỤ: Tên riêng của hộ kinh doanh có thể là tên riêng của chủ hộ: ví dụ: Nguyễn Văn A. Khi đó, tên đăng ký của hộ kinh doanh sẽ là Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A)

 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

 • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tuc thành lập hộ kinh doanh đội kèn đám ma

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Lưu ý: Hộ kinh doanh phải cam kết địa điểm đặt hộ kinh doanh là hợp pháp và chứng minh khi có yêu cầu.

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 • Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Do lĩnh vực kinh doanh đội kèn tây đám ma không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, sau khi được cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh là cơ bản hộ kinh doanh có thể đi vào hoạt động.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (232 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo