Thủ Tục Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại Hà Nội (Cập nhật 2024)

Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. ACC sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các điều kiện và thực hiện Thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội.

Công ty tư vấn pháp lý ACC Group là đơn vị tiên phong và được đánh giá cao trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện. Với phương châm luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện thủ tục, ACC luôn mong muốn được hỗ trợ và đem đến cho khách hàng kết quả tối ưu nhất, hiệu quả nhất, giúp khách hàng tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật hiện hành. Trong bài viết này ACC xin tư vấn Thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội như sau:

Thủ Tục Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại Hà Nội
Thủ Tục Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại Hà Nội

Thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

1. Điều kiện kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; các điều kiện để cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp phép hoạt động bao gồm:

1. Về nhân lực

 • Chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ, sơ chế có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Chủ cơ sở và người trực tiếp giết mổ, sơ chế phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Về địa điểm giết mổ

 • Tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật; các khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện;
 • Tách biệt khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm trước khi giết mổ; khu vực giết mổ và khu vực xử lý sau giết mổ; khu vực vệ sinh, thay đồ bảo hộ;
 • Có nước sử dụng cho giết mổ, sơ chế đáp ứng các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống; nước để vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt;
 • Có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp hơn; dụng cụ thu gom chất thải rắn có nắp đậy và lưu trữ ở khu vực riêng biệt.

3. Về thiết bị, dụng cụ giết mổ, sơ chế

 • Có thiết bị, dụng cụ giết mổ, sơ chế, chứa đựng đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. Thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

Để kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội, chủ kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh  doanh với ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp. Sau đó, chủ kinh doanh tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh giết mổ. ACC sẽ hướng dẫn khách hàng trình tự thực hiện cụ thể sau đây:

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội:

 • Thành lập Hộ kinh doanh:

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vật tư nông nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh có địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bảo sao hợp lệ CMND của chủ thể kinh doanh.
 • Thành lập Doanh nghiệp:

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Thủ tục nộp hồ sơ:
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận - nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh giết mổ

Để được cấp giấy phép kinh doanh giết mổ, chủ kinh doanh cần phải thực hiện xin giấy cấp phép theo quy trình sau:

Bước 1: Chủ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật về đầu tư và an toàn thực phẩm; sau đó nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y thành phố Hà Nội.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
 • Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
 • Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

Bước 2: Cơ quan Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và các giấy tờ liên quan.

 • Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung thì cán bộ thú y trực tiếp kiểm tra hướng dẫn chủ kinh doanh để hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan Thú y có phải tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh đối với cơ sở.

Bước 3: Chi cục Thú y sẽ thành lập Đoàn kiểm tra các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thú y, cũng như các trang thiết bị, phương tiện, các dụng cụ sử dụng… đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Nếu đủ điều kiện thì đoàn sẽ xác nhận vào biên bản kiểm tra; nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu thì đoàn sẽ hướng dẫn chủ cơ sở sửa chữa đúng quy định.

Bước 4: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh giết mổ.

Bước 5: Chủ cơ sở kinh doanh nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục Thú y thành phố Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ thông tin về cơ sở giết mổ gia cầm tại hà nội - cơ sở giết mổ gia súc hà nội do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (573 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo