Thủ Tục Hủy Bỏ Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Sở Hữu Công Nghiệp

Mỗi văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ có thời hạn về hiệu lực khác nhau. Theo quy định, văn bằng bảo hộ có thể được gia hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ hiệu lực. Vậy trường hợp nào văn bằng bảo hộ có thể hủy bỏ hiệu lực? Trình tự, thủ tục được pháp luật điều chỉnh như thế nào?

Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Thủ Tục Hủy Bỏ Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Sở Hữu Công Nghiệp
Thủ Tục Hủy Bỏ Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Sở Hữu Công Nghiệp

1. Quy định chung về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

 1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
 • Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;
 • Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.
 1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.
 2. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường hợp hủy bỏ toàn bộ văn bằng bảo hộ hoặc hủy bỏ một phần văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

 1. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 2. Quy định nêu trên cũng được áp dụng đối với việc hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

2. Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Tổ chức, cá nhân yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí yêu cầu và phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đối với yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định lại đơn tương ứng theo nội dung:

 • Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp;
 • Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ;
 • Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

.

3. Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

1. Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

 • Trong một đơn có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.
 • Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm 01 (một) bộ tài liệu sau đây:
  • Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
  • Chứng cứ (nếu có);
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);
  • Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan theo quy định;
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

2. Xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

 • Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 (hai) tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.
 • Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Thời hạn ra quyết định và thông báo là 03 (ba) tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 (hai) tháng từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 (ba) tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên.
 • Nếu không đồng ý với nội dung quyết định, thông báo xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu hoặc tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hoặc thông báo đó.
 • Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày ra quyết định.

 

4. Hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

 • Đối với đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ nhãn hiệu có ý kiến.
 • Quyết định hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được gửi cho Văn phòng quốc tế để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Các quy định có liên quan khác về xử lý đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thực hiện như đối với đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1163 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo