Thủ tục hoàn thuế đối với dự án ODA (Cập nhật 2021)

logo accACC
Thảo Ly

Bạn đã nghe đến dự án ODA chưa? Nếu bạn đang muốn biết dự án ODA có được hoàn thuế hay không? Thủ tục hoàn thuế đối với dự án ODA như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu hoàn thuế đối với dự án ODA thông qua bài viết này nhé.

1. Dự án ODA là  gì?

Trước khi tìm hiểu các thủ tục hoàn thuế đối với dự án ODA thì chúng ta cùng tìm hiểu xem ODA là gì nhé.

Hỗ trợ phát triển chính thức (hay ODA, viết tắt của cụm từ Official Development Assistance), là một hình thức đầu tư nước ngoài. Gọi là Hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài. Đôi khi còn gọi là viện trợ. Gọi là Phát triển vì mục tiêu danh nghĩa của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở nước được đầu tư. Gọi là Chính thức, vì nó thường là cho Nhà nước vay.

2. Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Điều 18 thông tư  219/2013/TT-BTC quy định 9 đối tượng, trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm:

  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
  • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
  • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.
  • Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.
  • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
  • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.
  • Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc diện là đối tượng được hoàn thuế.

3. Thủ tục hoàn thuế đối với dự án ODA.

3.1. Hồ sơ hoàn thuế đối với dự án ODA.

Để được hoàn thuế đối với dự án ODA thì bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trong 2 trường hợp sau:

TH1: Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính.

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước (theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC);

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.

– Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì còn phải bổ sung thêm xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế GTGT và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

TH2: Đối với Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA.

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước (theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC);

– Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với Nhà tài trợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

3.2. Cơ quan giải quyết.

Tổng cục thuế – Bộ tài chính.

3.3. Cách thức thực hiện.

Nộp hồ sơ hoàn thuế đối với dự án ODA lên Tổng cục Thuế – Bộ tài chính trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

3.4. Kết quả thực hiện.

Quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước hoặc thông báo không thuộc trường hợp hoàn thuế.

4. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Dịch vụ hoàn thuế đối với dự án ODA của Công ty Luật ACC.

Bạn đang gặp khó khăn với việc hoàn thuế đối với dự án ODA hay bất cứ vấn đề pháp lý nào, thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC. Chúng tôi là một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán… uy tín hàng đầu Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ của ACC, bạn không cần phải đi lại nhiều vì tất cả quá trình chuẩn bị sẽ do ACC thực hiện. Công ty Luật ACC cam kết cung cấp cho quý khách dịch vụ nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm được những thông tin bổ ích về hoàn thuế đối với dự án ODA. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Viết một bình luận