Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động
Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Theo đó, trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, với những trường hơp cụ thể buộc doanh nghiệp cần phải thực hiện gia hạn giấy phép hoạt động. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “ Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

1. Khái niệm hoạt động cho thuê lại lao động

Điều 53 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) quy định Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

2. Điều kiện để gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây:

 • Bảo đảm các điều kiện như trường hợp cấp mới giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó;

3. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy đinh tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệptheo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải nộp kèm theo:

 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Thủ tục gia gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Bước 1.Trước 90 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép, doanh nghiệp nộp trực tiếp 01 bộ Hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định, đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Khi nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho doanh nghiệp, trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.
 • Bước 2.Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định Hồ sơ và gửi kết quả thẩm định cùng 01 bản sao Hồ sơ của doanh nghiệp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).

Trường hợp Hồ sơ của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các vănbản theo quy định, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu.

 • Bước 3.Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, tiến hành việc (cấp) gia hạn Giấy phép; trường hợp không cấp có văn bản trả lời doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm định Hồ sơ.

5. Thời hạn thực hiện thủ tục

Tối thiểu 90 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp gia hạn Giấy phép nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Thẩm quyền gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê gửi hồ sơ đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào các quy định để quyết định việc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại và gia hạn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp không gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.
 • Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.
 • Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận