Thủ Tục Ghi Nhận Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp 2024

Cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp. Trình tự thủ tục được quy định cụ thể trong bài viết dưới đây.

Thủ Tục Ghi Nhận Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp
Thủ Tục Ghi Nhận Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

1. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

          Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Chỉ người đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau đây mới được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

 • Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Thường trú tại Việt Nam;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 • Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
 • Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp gồm 01 (một) bộ tài liệu sau đây:

 • 02 (hai) bản Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định;
 • Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức;
 • 02 (hai) ảnh 3x4 (cm);
 • Bản sao Chứng minh nhân dân;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

3. Xử lý hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề:

          Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, căn cứ trên cơ sở xem xét hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

 • Ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ; ghi nhận việc cấp chứng chỉ hành nghề vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp;
 • Công bố việc cấp chứng chỉ hành nghề trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày ký quyết định;
  • Thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 (một) tháng để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ;
  • Hoặc ra thông báo từ chối cấp chứng chỉ hành nghề, trong đó nêu rõ lý do từ chối, nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

4. Ghi nhận đại diện sở hữu công nghiệp

          Cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

5. Điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 1. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
 • Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
 1. Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định.

6. Thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp

 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc xem xét hồ sơ và thực hiện việc ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp cho người có yêu cầu
 2. Hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp do cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định, gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
 • 02 (hai) bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp theo mẫu, trong đó điền đầy đủ thông tin về cá nhân và tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nơi cá nhân hành nghề;
 • Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với cá nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
 1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

          Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hà Nội hoặc hai Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

          Bước 2: Xử lý hồ sơ

 •  Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
 •  Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối ghi người đại diện sở hữu công nghiệp, nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.
 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính
 2. Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc
 3. Phí, lệ phí:
  • Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 VNĐ
  • Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 VNĐ
  • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 VNĐ
 1. Kết quả thực hiện: Quyết định ghi nhận/Thông báo từ chối ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1082 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo