Thủ Tục Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hợp Tác Xã

Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/8/2014 có nhu cầu đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì làm thủ tục như thế nào? ACC đơn vị chuyên pháp lý doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thủ tục này. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Thủ Tục Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hợp Tác Xã
Thủ Tục Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hợp Tác Xã

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và ché độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.
 • Thông tư 07/2019/TT – BKHĐT ngày 08 tháng 04 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.
 • Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2. Khái niệm Hợp tác xã?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Hợp tác xã thì Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

3. Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã?

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 07/2019/TT – BKHDT thì Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hợp tác xã đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã.

4. Hợp tác xã có buộc phải thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận kinh donah sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã không?

Hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trước khi Thông tư này có hiệu lực không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

5. Trình tự thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:

Bước 1: Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/8/2014 có nhu cầu đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhưng không thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi giấy đề nghị cấp đổi đến cơ quan đăng ký hợp tác xã

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

 • Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã

Bước 3: Cơ quan đăng ký thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã.

Bước 4: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đó khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

6. Có thể ủy quyền cho người khác đi làm đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã không?

Trường hợp người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã thì phải có giấy tờ sau:

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

7. Thành phần hồ sơ đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:

 • Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã;

8. Số lượng hồ sơ cần nộp? 01 bộ.

9. Thời hạn giải quyết thủ tục đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

10. Lệ phí đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã :

Lệ phí cấp đổi giấy đăng ký kinh doanh thuộc danh mục các khoản lệ phí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

 • Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Không quá 150.000 đồng/1 lần cấp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Không quá 300.000 đồng/1 lần cấp;

11. Mẫu giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (mẫu Phụ lục I-17 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT)

Giấy Đề Nghị Cấp Đổi Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hợp Tác Xã
Giấy Đề Nghị Cấp Đổi Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hợp Tác Xã

12. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của ACC?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyên viên của ACC sẽ liên hệ với khách hàng để soạn hồ sơ, đại diện khách hàng đi nộp và nhận kết quả ở các cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ mà không cần phải đi lại nhiều.

13. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ đổi Giấy chứng nhận kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1191 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo