Thủ Tục Điều Chỉnh Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn Cập Nhật 2020

Thủ Tục Điều Chỉnh Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn
Thủ Tục Điều Chỉnh Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn

Thủ tục điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020 là thủ tục thương nhân cần phải thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung trên Giấy chứng nhận. Mời quý khách theo dõi bài viết sau của ACC để nắm rõ quy trình thực hiện.

1. Trạm nạp LPG vào xe bồn là gì?

Trạm nạp LPG vào xe bồn là trạm nạp khí sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí LPG vào xe bồn.

LPG là viết tắt của cụm từ Liquefied Petroleum Gas – khí dầu mỏ hóa lỏng, được định nghĩa tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP như sau:

Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

2. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào xe bồn

Trạm nạp LPG vào xe bồn phải đảm bảo những điều kiện tại Điều 11 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, bao gồm:

 • Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Thông tư 41/2011/TT-BCT cũng hướng dẫn các điều kiện an toàn đối với trạm nạp LPG vào xe bồn. Đây là những điều kiện trạm nạp LPG phải đảm bảo để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và tiến hành hoạt động.

Những điều kiện đó bao gồm:

Quy định chung về đảm bảo an toàn

 • Phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và xây dựng theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định pháp luật liên quan.
 • Phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.
 • Các máy, thiết bị của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải được thường xuyên kiểm tra, định kỳ kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định.
 • Mặt bằng của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải đảm bảo:
  • Cho các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận;
  • Thông thoáng và thuận tiện cho việc phát tán LPG khi bị rò rỉ, không để LPG ứ đọng và tích tụ;
  • Ngăn ngừa việc tiếp cận của người không có thẩm quyền.
 • Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Quy định về khoảng cách an toàn

 • Cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ.
 • Trong phạm vi khoảng cách an toàn của cơ sở kinh doanh LPG, nghiêm cấm các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự an toàn.

Quy định về phòng cháy chữa cháy

Trạm nạp LPG vào xe bồn phải:

 • Có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy.
 • Có hệ thống cảnh báo cháy, các thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu và phù hợp với vật liệu gây cháy trong cơ sở.
 • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
 • Đặt các biển báo như: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy chữa cháy”, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các biển báo khác theo quy định. Các biển báo phải được viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc và đặt ở vị trí dễ thấy. Kích thước của các chữ cái trên biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm.
 • Có biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa các nguồn gây cháy.
 • Nối đất các thiết bị và công trình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định kỳ kiểm tra theo quy định.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Được tổ chức nạp LPG vào xe bồn theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
 • Chỉ nạp LPG vào xe bồn bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng.
 • Không được nạp LPG vào phương tiện vận tải.
 • Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.
 • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.
 • Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

4. Thủ tục điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020

Khi nào phải điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn được điều chỉnh trong trường hợp:

 • Thay đổi về đăng ký kinh doanh;
 • Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
 • Tthay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gồm:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Trình tự thủ tục điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương có thẩm quyền quản lý.

 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
 • Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục điều chỉnh GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận