Thủ Tục Đăng Ký Vận Tải Hành Khách Cố Định Từ Bờ Ra Đảo

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo là thủ tục bắt buộc để có thể kinh doanh hoạt động vận tải trên. ACC xin giới thiệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo.

Thủ Tục Đăng Ký Vận Tải Hành Khách Cố Định Từ Bờ Ra Đảo
Thủ Tục Đăng Ký Vận Tải Hành Khách Cố Định Từ Bờ Ra Đảo

1. Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam được quy định tại thông tư 16/2013/TT-BGTVT. Theo đó, các tổ chức, cá nhân gửi đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo phải gửi hồ sơ đăng ký đến Cảng vụ Hàng hải khu vực.

2. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo

Đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy từ bờ ra đảo (đường thủy nội địa) phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải đường thủy nội địa.
 • Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; phù hợp với hình thức và phương án kinh doanh.
 • Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
 • Thuyền viên, nhân viên phục vụ có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng, con của chủ hộ kinh doanh).
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bao gồm:

 • Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
 • Có văn bản chấp thuận tuyến hoạt động và phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền nơi đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thủ tục đăng ký tuyến hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định.
 • Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
 • Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.
 • Có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến và bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
 • Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

3. Thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo

Hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo

Hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo bao gồm những giấy tờ sau:

 • Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách theo mẫu;
 • Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến cho phương tiện vào đón, trả hành khách;
 • Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có nội dung ngành nghề vận tải hành khách đường thủy;
 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện còn hiệu lực và phù hợp với tuyến hoạt động.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ

Theo quy định tại Điêu 2 Thông tư 16/2013/TT-BGTVT quy định:

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Đối với hoạt động đăng ký vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo, cơ quan có thẩm quyền nhận và xét duyệt hồ sơ là Cảng vụ Hàng hải khu vực nơi đăng ký vận tải hành khách cố định.

Trình tự thủ tục đăng ký

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đến Cảng vụ Hàng hải khu vực. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
 • Bước 2: Giải quyết hồ sơ
  • Chậm nhấtkhông quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cảng vụ hàng hải khu vực gửi xin ý kiến bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải nơi có cảng, bến đón trả khách do địa phương quản lý. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc.
  • Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cảng vụ hàng hải khu vực xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải khách cố định trên tuyến. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý d

4. Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin vận tải hành khách... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ
Hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Kính gửi: ………………………………………………

Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): …………………………………….

Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….; Fax/email: …………….……………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………....… ngày ………………….

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………..

Đăng ký hoạt động vận tải khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo với các nội dung sau:

 1. Các tuyến hoạt động:

Tuyến 1: từ …………………………… đến ………………………………………….

(Các tuyến khác ghi tương tự)

 1. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký) ………….., trọng tải: ………… (ghế)

(Các phương tiện khác ghi tương tự)

 1. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải:

Tuyến 1:

+ Có ………………… chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: ……………….. vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): …………………….

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: ………………………..…………….

(Các tuyến khác ghi tương tự)

 1. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: …………………………..…………..
 2. Thời hạn hoạt động: ……………………………………………………………….
 3. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.
  Đại diện doanh nghiệp
(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (700 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo