Thủ Tục Đăng Ký Tổ Chức Hội Chợ, Triển Lãm Thương Mại Hàng Năm (Cập nhật 2024)

Hội chợ, triển lãm thương mại là một hoạt động xúc tiến thương mại được thương nhân thực hiện khá nhiều, với mục đích giới thiệu tới khách hàng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của thương nhân. Vậy làm thế nào để đăng ký thực hiện hoạt động trên với cơ quan nhà nước? ACC xin giới thiệu Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm.

Thủ Tục Đăng Ký Tổ Chức Hội Chợ, Triển Lãm Thương Mại Hàng Năm
Thủ Tục Đăng Ký Tổ Chức Hội Chợ, Triển Lãm Thương Mại Hàng Năm

1. Hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại. Hoạt động này được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

2. Những đặc điểm của hội chợ, triển lãm thương mại

 • Về chủ thể

Hội chợ, triển lãm thương mại là những hoạt động thương mại do thương nhân thực hiện.

Nếu như các hành vi xúc tiến thương mại khác có thể do từng thương nhân độc lập tiến hành thì hội chợ, triển lãm chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia đồng thời của nhiều thương nhân tại cùng một thời gian và địa điểm nhất định.

 • Về cách thức tổ chức

Thương nhân có thể trực tiếp tổ chức; hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm.

Hội chợ, triển lãm được tổ chức ở Việt Nam phải được đăng kí và được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức sự kiện.

Đối với Hội chợ, triển lãm được tổ chức ở nước ngoài: Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi tổ chức cho thương nhân khác tham gia sự kiện phải đăng ký với Bộ Công Thương.

 • Cách thức thực hiện

Bán hàng hóa tại chỗ là một đặc trưng của hội chợ thương mại. Việc bán hàng sản xuất trong nước tại các cuộc hội chợ trong nước diễn ra như các hoạt động mua bán thông thường.

Đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất tái nhập: để tham gia hội chợ, việc mua bán, tặng cho các hàng hóa trên mà không tái xuất hay tái nhập phải tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Điều kiện đối với hội chợ, triển lãm thương mại hằng năm tại Việt Nam

Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được trưng bày, giới thiệu trong các gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3mx3m) hoặc khu vực tương đương với nhiều gian hàng tiêu chuẩn;
 • Có đầy đủ các dịch vụ phục vụ gồm: Điện, nước, an ninh, vệ sinh.

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam với danh nghĩa của tỉnh, thành phố phải đạt được các tiêu chuẩn trên. Đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

UBND Tỉnh hàng năm (trước ngày 01 tháng 10) công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh trong năm sau.

4. Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm

Đây là thủ tục hành chính bắt buộc đối với Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (không bao gồm các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).

4.1. Cách thức đăng ký

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

4.2. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

 • 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;

4.3. Nội dung đăng ký

Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);
 • Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với danh nghĩa của tỉnh, thành phố.

4.4. Thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến):

 • Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;
 • Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 45 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

4.5. Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 • Sở Công Thương nơi tổ chức đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;
 • Bộ Công Thương đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

4.6. Xử lý hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải có văn bản theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (555 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo