Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Anh Thuận có thắc mắc:

Xin Luật sư tư vấn giúp thủ tục đăng ký thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân như thế nào? phải có điều kiện gì?

Tôi băn khoăn khi chưa rõ quy định của pháp luật về đăng ký thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân như thế nào? phải có những điều kiện gì?

Gia đình tôi ở phố nên rất lo về vấn đề xử lý chất thải y tế, để giải quyết vấn đề này tôi phải làm như thế nào?

Theo tôi nắm được hiện giữa Bộ y tế và Bộ KHCN và môi trường chưa thống nhất về xử lý chất thải y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Chưa có quy định điều kiện bắt buộc trong hồ sơ thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phải có hợp đồng xử lý chất thải y tế.

Luật sư giải đáp:

Chào anh Trịnh Minh Thuận,Trong trường hợp anh muốn đăng ký thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, anh phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.

Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được cấp cho người đứng đầu các cơ sở như bệnh viện (đa khoa/chuyên khoa), phòng khám (đa khoa/chuyên khoa) và nhà hộ sinh.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân được cấp cho các cơ sở y tế nêu trên. Sau khi có hai loại giấy này, anh đến liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Về vấn đề xử lý chất thải y tế, cơ sở của anh có thể hợp đồng với công ty dịch vụ môi trường tại nơi cơ sở anh đặt trụ sở để họ làm dịch vụ xử lý chất thải y tế cho anh.

Ngoài ra còn rất nhiều điều kiện và quy định khác được quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 103/2003/NĐ-CP và thông tư số 07/2007/TT-BYT. Anh tải văn bản về và tham khảo và nên nhờ một tổ chức hành nghề luật sư tư vấn cụ thể cho anh.

Luật sư 2 giải đáp:

theo Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phóng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (327 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo