Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại 2023

Bài viết cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ Doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại, mời bạn theo dõi.

Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại

1. Khái niệm chủ nguồn thải

Chủ nguồn thải là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh chất thải.

2. Chất thải nguy hại là gì?

Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

3. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH
 • Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
  • Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;
  • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;
  • Cơ sở dầu khí ngoài biển.
Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại

4. Trách nhiệm đăng ký của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau:

 • Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động);
 • Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như việc lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

5. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH:

 • 01 đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6A Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH:

 • 01 đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6A Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
 • 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
 • 01 bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
 • 01 văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • 01 bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 lần lấy mẫu, phân tích đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

Trường hợp không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

 • Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

6. Thời hạn giải quyết

 • Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH: 15 ngày làm việc.
 • Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH: 30 ngày làm việc.

7. Trả kết quả

 • Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
 • Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
 • Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Kết quả thực hiện

01 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

9. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1010 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo