Thủ tục đăng ký mã số thuế cho hợp tác xã năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Thuế là một khoản tiền bắt buộc được quy định cho các cá nhân, tổ chức để nộp vào ngân sác nhà nước được hình thành trong quá trình nhà nước tham gia phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Để vận hành xã hội và quản lý đất nước, trợ giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, thuế trở thành quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh sản xuất và pháp luật hiện hành quy định sau khi hoàn tất thủ tục thành lập hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế trong quy định. Và thủ tục đăng ký mã số thuế hợp tác xã được tiến hành như sau:

Đăng ký mã số thuế hợp tác xã

1. Căn cứ pháp lý quy định đăng ký thuế đối với hợp tác xã

– Luật hợp tác xã 2012

– Thông tư 83/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã

– Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

2. Thủ tục đăng ký mã số thuế hợp tác xã

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quy định về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan thuế đối với hợp tác xã như sau:

– Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (Bản chính)
 • Phương án sản xuất kinh doanh (Bản chính)
 • Danh sách hợp tác xã thành viên (Bản chính)
 • Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (Bản chính)
 • Điều lệ (Bản chính)
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật. (Bản sao có chứng thực)
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐKT-TCT (Bản chính)

– Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

 • Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận cho người nộp và chuyển hồ sơ về cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện giải quyết.

– Bước 3: Cơ quan đăng ký hợp tác xã xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

3.Những lưu ý về thủ tục đăng ký mã số thuế hợp tác xã

– Hiện nay, việc đăng ký thuế của hợp tác xã được thực hiện theo thủ tục rút gọn, hợp nhất với thủ tục đăng ký hợp tác xã

– Trường hợp chưa thực hiện đăng ký mã số thuế khi thành lập thì có thể tham khảo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thuế của hợp tác xã bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01- ĐKT- TCT  ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Bản sao Giấy chứng nhận hoạt động của HTX;
 • Hợp đồng ủy quyền ( trong trường hợp người nộp không phải là người đại diện của Hợp tác xã).
 • Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người đại diện

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại Chi cục thuế quản lý

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi liên quan đến đăng ký thuế đối với hợp tác xã cập nhật mới nhất. Khi có nhu cầu, liên hệ với Luật ACC để cập nhật thông tin pháp lý mới về hoạt động hợp tác xã, doanh nghiệp cùng những thủ tục khác

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận