Thủ Tục Đăng Ký Lại Website Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử

Thủ Tục Đăng Ký Lại Website Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử
Thủ Tục Đăng Ký Lại Website Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử

Hiện nay,  dịch vụ mạng phát triển mạnh, nhiều website thương mại điện tử ra đời phục vụ chủ yếu cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của các công ty. Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện việc đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Để thủ tục diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, sau đây ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử”

1. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử.
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT Về quản lý Website thương mại điện tử
 • Thông tư 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 • Thông tư 21/2018/TT-BCT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

 

2. Khái niệm website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng cần có giấy phép trang thông tin điện tử.

Website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập để cung cấp môi trường hoạt động kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác tiến hành hoạt động thương mại.

3. Yêu cầu thực hiện đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 47/2014/TT-BCT;
 • Thời gian thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 47/2014/TT-BCT được làm thủ tục đăng ký lại khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Đã khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị hủy bỏ đăng ký hoặc đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Đáp ứng các điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 1, khoản 1, điểm a và điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT)
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân)
 • Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

5. Thủ tục đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Bước 1: Tạo tài khoản

Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn “Đăng ký” và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn “Gửi đăng ký”.

 • Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một tài khoản hoặc yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin (doanh nghiệp bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của doanh nghiệp (doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại).

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã có tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thì có thể bỏ qua 2 bước trên và bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký lại từ bước 3.

 • Bước 3: Thực hiện theo trình tự sau:
  • Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;
  • Chọn “Đăng ký website CCDV”;
  • Chọn “Thêm mới đăng ký website”;
  • Khai báo thông tin theo mẫu;
  • Chọn “File đính kèm” để chuyển tab;
  • Đính kèm file theo hướng dẫn;
  • Hoàn tất bằng cách chọn “Gửi hồ sơ” ở đầu trang hoặc cuối trang.
 • Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:
  • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5.
  • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Nếu doanh nghiệp không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.
 • Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương.

6. Thời hạn giải quyết thủ tục

Thời hạn trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy

 

7. Cơ quan có thẩm quyền

 • Cơ quan thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương
 • Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công thương

8. Dịch vụ đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của ACC

 • Tư vấn miễn phí về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký website thương mại điện tử
 • ACC sẽ đại diện làm các thủ tục
 • Bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan cho khách hàng khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử
 • Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng
 • Làm thủ tục đăng ký website thương mại điện tử nhanh gọn và tiết kiệm chi phí

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận