Thủ Tục Đăng Ký Lại Ứng Dụng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử

Thủ Tục Đăng Ký Lại Ứng Dụng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử
Thủ Tục Đăng Ký Lại Ứng Dụng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử

Ứng dụng cung cấp thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sẽ xảy ra những trường hợp mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử”

1. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;
 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.

2. Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì?

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động như sau:

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng đấu giá trực tuyến và ứng dụng khuyến mại trực tuyến.

3. Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận chuyển nhượng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thương nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng ứng dụng phải tiến hành đăng ký lại ứng dụng.
 • Ứng dụng bị hủy bỏ đăng ký thuộc các trường hợp sau được làm thủ tục đăng ký lại sau khi doanh nghiệp đã khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị hủy bỏ đăng ký:
  • Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương nhắc nhở;
  • Không thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BCT và tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương nhắc nhở.

4. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử(theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BCT).
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụhoặc thỏa thuận hợp tác giữa hộ kinh doanh với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại trên ứng dụng đó.
 • Các điều kiện giao dịch chungáp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng (nếu có).
 • Văn bản ủy quyềncho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh.

5. Thủ tục đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

* Đăng ký tài khoản

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Để khai báo hồ sơ, doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Số đăng ký kinh doanh, số quyết định thành lập của doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, doanh nghiệp được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

* Đăng ký ứng dụng

Bước 3: Hộ kinh doanh truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn “Đăng ký” và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn “Gửi đăng ký”.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tiếp

Bước 5: Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó doanh nghiệp quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu. Nếu doanh nghiệp không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 6: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

* Xác nhận đăng ký

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công thương phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xác nhận đăng ký và gửi qua địa chỉ email của hộ kinh doanh đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.
 • Nếu hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến: thông báo qua địa chỉ email mà hộ kinh doanh đã đăng ký để hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ.

 Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của doanh nghiệp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, bao gồm:

 • Hệ điều hành, tên và địa chỉ truy cập của ứng dụng;
 • Tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ của doanh nghiệp;
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Đối tượng thực hiện và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục

 • Đối tượng thực hiện: thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
 • Cơ quan thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận