Thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng Thuê Đất (Cập Nhật 2021)

logo accACC
Hương Li

Hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc phải thực hiện công chứng khi cho thuê quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi sự hiểu biết pháp luật của người dân ngày một cao thì nhiều người đã lựa chọn công chứng để tránh những bất lợi khi có tranh chấp xảy ra. Thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất được  thực hiện theo một trình tự nhất định. Công ty luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến thủ tục này từ những quy định hiện hành trong bài viết dưới đây.

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất
Thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất

1. Trình tự thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất

Căn cứ quy định tại Chương V, Luật công chứng năm 2014, quy định về thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng hoàn thiện các thành phần hồ sơ và nộp trực tiếp đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng lựa chọn trong thời gian làm việc hành chính. Tổ chức hành nghề công chứng có thể là:

– Phòng công chứng

– Văn phòng công chứng

Một lưu ý theo Điều 42, Luật công chứng 2014 quy định đối với những hợp đồng về bất động sản thì Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Do đó, các bên chỉ có thể lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra

Công chứng viên sẽ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ dựa theo quy định của pháp luật để đưa ra một trong các quyết định sau:

+ Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ

+ Yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ

+ Trả lại hồ sơ

Bước 3: Ghi lời chứng

Trường hợp các bên đã soạn thảo sẵn Hợp đồng

– Các bên tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

– Các bên ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của hồ sơ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng.

Trường hợp công chứng viên soạn thảo Hợp đồng theo đề nghị

– Công chứng viên thực hiện soạn thảo hợp đồng nếu nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

– Các bên tự đọc dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Nếu đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ để đối chiếu trước khi hoàn thiện thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất.

Bước 4: Nộp lệ phí và trả kết quả

– Các bên thực hiện nộp lệ phí theo thỏa thuận ban đầu với nhau

– Tổ chức hành nghề công chứng trả kết quả cho người yêu cầu trực tiếp tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở theo đơn yêu cầu tùy trường hợp nhất định.

2. Thành phần hồ sơ công chứng 

Số lượng hồ sơ:

– 01 bộ

Thành phần hồ sơ:

– Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng 

– Giấy tờ pháp lý của người yêu cầu (Bản sao):

+ Cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…

+ Tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư; Điều lệ…

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (Bản sao)

– Giấy tờ khác có liên quan mà pháp luật quy định phải có (Bản sao), như:

+ Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng

+ Giấy tờ về thẩm quyền đại diện

+ Giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể tham gia giao dịch

+ Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi

+ Một số giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền sử dụng đất

3. Chi phí công chứng

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức phí đối với công chứng hợp đồng thuê đất như sau:

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng

05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Trên đây là hướng dẫn của Công ty luật ACC về thủ tục công chứng hợp đồng thuê đất. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc gì, quý khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận