Thủ Tục Công Bố Hợp Quy Theo Kết Quả Của Tổ Chức Chứng Nhận

logo accACC
Hoài Thắm

Công bố hợp quy chính là việc các tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoạt động công bố sản phẩm, hàng hóa, quy trình,… phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã được quy định cụ thể. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện nhằm đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn với môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Thủ tục này không những nhằm đảm bảo uy tín, chất lượng của doanh nghiệp mà còn đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Suy cho cùng, cái mà người tiêu dùng quan tâm nhất luôn là chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc công bố chất lượng sản phẩm sẽ đảm bảo cho sự yên tâm của người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm trên thị trường. Sau đây là thủ tục công bố hợp quy theo kết quả của tổ chức chứng nhận.

Thủ Tục Công Bố Hợp Quy Theo Kết Quả Của Tổ Chức Chứng Nhận
Thủ Tục Công Bố Hợp Quy Theo Kết Quả Của Tổ Chức Chứng Nhận

Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là tổ chức chứng nhận đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy (là tổ chức chứng nhận được chỉ định).

1. Đối tượng áp dụng

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.
 • Công bố hợp quy được áp dụng với những sản phẩm hàng hóa đã có trong danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa. Vì vậy sản phẩm hoàn chỉnh phải có thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. Hay nói cách khác, đối với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã có quy chuẩn thì phải đăng ký hợp chuẩn cho sản phẩm theo quy chuẩn tương ứng.

2. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; Trường hợp tổ chức chứng nhận chưa đã đăng ký hoặc được thừa nhận thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận;
 • Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp nộp trực tiếp:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

* Trường hợp nộp qua bưu điện:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ mời người nộp hồ sơ đến bổ sung.

Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị. Trường hợp không bổ sung đầy đủ, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ.

 • Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp không tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không tiếp nhận.
 • Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên ngành hoặc thông qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

 • Bản công bố hợp chuẩn (Theo mẫu).
 • Bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
 • Bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.
 • Bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.
 • Lưu ý:
  • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp là 03 năm kể từ ngày được cấp hoặc ngày ký xác nhận
  • Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.
  • Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì bản sao có chứng thực.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận