Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Bánh Ngọt Không Đi Lại 2020

Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Bánh Ngọt Không Đi Lại
Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Bánh Ngọt Không Đi Lại

Thủ tục công bố chất lượng bánh ngọt không quá phức tạp, nhưng cũng hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những ai chưa có kinh nghiệm, cũng như hiểu biết cụ thể về thủ tục này.

ACC đã và đang cung cấp thành công Thủ tục công bố chất lượng bánh ngọt không đi lại 2020 cho rất nhiều chủ kinh doanh. Để khách hàng có thể dễ dàng hình dung, ACC xin giới thiệu cụ thể quy trình thủ tục dưới đây.

1. Sản xuất, kinh doanh bánh ngọt có cần công bố chất lượng sản phẩm hay không?

Thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường được công bố thông qua 02 hình thức là Tự công bố và đăng ký công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố gồm:

 • Công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm;
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các sản phẩm thực phẩm gồm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Theo đó, để sản xuất, kinh doanh bánh ngọt thì chủ kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm theo Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ mà chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh ngọt được miễn thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm. Cụ thể:

 • Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và những sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường.
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

2. Xử phạt các hành vi vi phạm thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm bánh ngọt

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định nêu rõ hình thức xử phạt cụ thể đối với các sai phạm về tự công bố sản phẩm bánh ngọt với nội dung cụ thể như sau:

 • Xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi sai phạm sau đây: cơ sở không khai báo, đăng tải niêm yết, bản tự công bố theo quy định của phát luật,  không nộp 01 bản tự công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không lưu giữ hồ sơ tự công bố, hồ sơ tự công bố không được công chứng và không dịch sang tiếng việt theo quy định .
 • Xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với sai phạm sau đây: phiếu kết quả kiểm nghiệm không đầy đủ chỉ tiêu hoặc một trong số các chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, phiếu kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định hoặc tại phòng kiểm nghiệm không được công nhận phù hợp ISO 17025, phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải bản chính hoặc chưa được công chứng, phiếu kiểm nghiệm đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây: đối với các sản phẩm nhập khẩu thuộc diện tự công bố sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định theo tiêu chuẩn của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố, mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có tự công bố. Nội dung về tự công bố không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng theo quy định của pháp luật.
 • Xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây: không tự công bố sản phẩm đối với trường hợp sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố theo quy định hoặc tự công bố sản phẩm sai quy định đối với trường hợp sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức xử phạt trên, tiến hành đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 đến 03 tháng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 3 và 4, điều 20 của Nghị định này. Bên cạnh đó, buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy đối với sản phẩm vi phạm tương ứng theo quy định.

3. Thủ tục công bố chất lượng bánh ngọt không đi lại 2020

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Bỏng ngô/ bắp rang bơ

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

– Bước 2: Tự công bố chất lượng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

– Bước 3: Thủ tục sau công bố

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Lưu ý: Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Và đặc biệt hơn, khi lựa chọn dịch vụ của ACC, khách hàng sẽ không phải tốn thời gian và công sức để thực hiện các bước trên. ACC sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục, từ chuẩn bị hồ sơ cho đến làm việc với các cơ quan chức năng.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp Thủ tục công bố chất lượng bánh ngọt không đi lại 2020. Khi có nhu cầu được tư vấn chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ ACC để được hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận