Thủ Tục Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện (Thủ Tục Cập Nhật Mới)

logo accACC
Hoài Thắm

Quạt điện là một trong những thiết bị điện – điện tử không thể thiếu đối với bất kì gia đình nào nên vấn đề an toàn thiết bị điện – điện tử luôn đặt lên hàng đầu. Hơn hết, việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy quạt điện sẽ khẳng định chất lượng sản phẩm quạt điện, nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của nhà sản xuất trên thị trường.

Thủ Tục Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện (Thủ Tục Cập Nhật Mới)
Thủ Tục Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện (Thủ Tục Cập Nhật Mới)

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2009 thì những sản phẩm “thiết bị điện và điện tử” bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy đối với những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm này cung ứng trên thị trường nước ta trong đó có bao gồm quạt điện.

Sau đây là quy trình chứng nhận hợp quy quạt điện:

1. Quy trình chứng nhận hợp quy quạt điện

Bước 1: Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2: Đánh giá sơ bộ hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3: Đánh giá chứng nhận hợp quy, thực tế điều kiện sản xuất của đơn vị

Bước 4: Thử nghiệm mẩu điển hình

Bước 5: Thẩm định hồ sơ và kết quả thử nghiệm

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 7: Công bố hợp quy

2. Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy quạt điện

 • Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa quạt điện phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN
 • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa quạt điện phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

Vậy để quạt điện sản xuất trong nước, nhập khẩu được lưu thông trên thị trường, Doanh nghiệp cần phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy quạt điện. Việc này được thực hiện thông qua quá trình gửi mẫu đến tổ chức chứng nhận hợp quy, nhận kết quả kiểm nghiệm có phù hợp hay không phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN rồi xin giấy chứng nhận hợp quy, sau khi có giấy chứng nhận hợp quy Doanh nghiệp tự công bố quạt điện của mình phù hợp với QCVN 4:2009/BKHCN.

3. Phương thức đánh giá sự phù hợp quạt điện

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa quạt điện được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 (Sản xuất trong nước) hoặc Phương thức đánh giá 7 (Hàng nhập khẩu)
 • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 (Đánh giá quá trình sản xuất và kết hợp lấy mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường):
  • Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
  • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy: 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường
 • Chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 7:
  • Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.
  • Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm

4. Hồ sơ xin Chứng nhận hợp quy Quạt điện

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….)
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
 • (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
 • Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng (Phương thức 5 đánh giá cả hệ thống và sản phẩm – Phương thức 7 đánh giá sản phẩm theo lô hàng);
 • Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
 • Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
 • Thông tin bổ sung khác. Các tài liệu có liên quan khác.

5. Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy quạt điện

 • Đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ quạt điện trong nước
 • Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực sản xuất và phân phối quạt điện tại nước ta.
 • Các đơn vị khác có liên quan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận