Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Taxi, Xe Hợp Đồng Cập Nhật 2020

Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Taxi, Xe Hợp Đồng
Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Taxi, Xe Hợp Đồng

Sau đây, ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng cập nhật 2020.

1. Khái niệm

 • Phù hiệu xe là miếng dán được dán ở vị trí dễ quan sát. Trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe kinh doanh vận tải nhằm thể hiện cách thức và mục đích sử dụng của xe và dấu hiệu để các cơ quan lực lượng chức năng kiểm tra giám sát hoạt động vận tải.
 • Phù hiệu xe taxi được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe.
 • Phù hiệu xe hợp đồng được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe và phải được niêm yết các thông tin khác trên xe;

2. Quy định pháp luật về phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng

Phù hiệu xe taxi

 • Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu xe taxi
  • Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TAXI” có phản quang.
  • Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.
 • Mã màu của chữ “XE TAXI”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.
  • Phông chữ xe taxi: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.
 • Phù hiệu xe taxi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định riêng đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý hoặc theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.
 • Phù hiệu riêng phải có mã code QR và kích thước thống nhất. Trường hợp địa phương tự in ấn, phát hành phải thông báo mẫu phù hiệu riêng về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước khi thực hiện;
 • Cụm từ “xe taxi” trong phù hiệu làm bằng vật liệu phản quang niêm yết (dán cố định) trên kính phía trước và kính phía sau xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT (trừ trường hợp xe có gắn hộp đèn).

Phù hiệu xe hợp đồng

 • Cụm từ “xe hợp đồng” trong phù hiệu làm bằng vật liệu phản quang niêm yết (dán cố định) trên kính phía trước và kính phía sau xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
 • Hình dáng, kích thước tối thiểu và màu sắc:
  • Chữ “xe hợp đồng” có phản quang.
  • Mã màu của chữ “xe hợp đồng”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
  • Phông chữ: UTM Helvetlns.

3. Trường hợp cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng

Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải. Phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

4. Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng

Hồ sơ đăng ký cấp lại phù hiệu

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;
 • Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở GTVT; hoặc
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện; hoặc
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

 • Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyên và nêu rõ lý do.
  • Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện kiểm tra và chỉ cấp phù hiệu khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lắp đặt, truyền dẫn dữ liệu.
  • Việc tiếp nhận hồ sơ và trà kết quả được thực hiện trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải cấp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải cấp hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến cùa Bộ Giao thông vận tải.
  • Sở Giao thông vận tải cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải;
 • Sở Giao thông vận tải cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam;
 • Sở Giao thông vận tải cấp kiểm tra thông tin về tình trạng của phương tiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tài và hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện theo các trường hợp sau:
  •  Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì thực hiện cấp phù hiệu;
  • Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện gừi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải đang quản lý phương tiện để đề nghị xác nhận và gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thống. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sờ Giao thông vận tài nhận được đề nghị phài trả lời, trường hợp không đồng ý gỡ thông tin của phương tiện phải nêu rõ lý do. Sờ Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu sau khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống.

5. Quy định về việc xử phạt khi không có phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng

Theo Điều 23 Nghị định 100/2019.NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

 • Phạt tiền Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Điều khiển xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu (biển hiệu) theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu (biển hiệu) không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
  • Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;
  • Bị tịch thu phù hiệu (biển hiệu) đã hết giá trị sử dụng hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu

7. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng của ACC

Khách hàng chỉ cần cung cấp những hồ sơ như sau:

 • Giấy tờ tuỳ thân của chủ cơ sở: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng.
 • Những giấy tờ liên quan cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng theo sự hướng dẫn của ACC.

8. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng của ACC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục xin cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra kết quả cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thực hiện sau khi xin được cấp lại phù hiệu.

9. Quy trình xin cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo sự hướng dẫn của ACC.
 • Nhận giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp phù hiệu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận