Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động (Cập nhật 2024)

Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Một điều kiện đặc biệt và quan trọng nhất là doanh nghiệp cần phải có, đó là giấy phép cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp bị mất hư hỏng hay thay đổi nội dung trên giấy phép thì phải xử lý như thế nào? Mời quý khách theo dõi Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động để có câu trả lời.

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

1. Giấy phép cho thuê lại lao động là gì?

Giấy phép cho thuê lại lao động hay còn gọi là giấy phép cho thuê lại hợp đồng lao động, là văn bản cho cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động.

Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và giấy phép cho thuê lại lao động chính là một điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải đáp ứng trước khi tiến hành kinh doanh lĩnh vực trên.

2. Những quy định về Giấy phép cho thuê lại lao động

 • Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động in trên giấy bìa cứng có kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm); mặt trước ghi nội dung của giấy phép trên nền trắng có hoa văn màu xanh da trời, có hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen; mặt sau có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” in trên nền màu xanh da trời.
 • Nội dung giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP.
 • Thời hạn của giấy phép được quy định như sau:
 • Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;
 • Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;
 • Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 29/2019/NĐ-CP:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp.

4. Thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi nào?

Doanh nghiệp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy phép bị mất hoặc bị cháy;
 • Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.

5. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP;
 • Văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 29/2019/NĐ-CP đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Các văn bản quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 8 Nghị định 29/2019/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
 • Các văn bản quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều 8 Nghị định này và giấy xác nhận về việc bị mất hoặc bị cháy của chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị cháy:
 • Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp thứ nhất và thứ hai.

6. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để được cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được tiếp nhận khi có đủ các giấy tờ quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Lưu ý trường hợp không cấp phép:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cấp giấy phép đối với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

 • Không bảo đảm điều kiện được cấp phép theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP;
 • Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại các điểm d, đ, e và điểm g Khoản 1 Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (437 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo