Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế nhưng không hoạt động với vai trò chủ yếu là phát triển kinh tế mà là tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần ổn định chính trị-xã hội. Do vậy mà mô hình hợp tác xã càng trở nên được ưu tiên khuyển khích phát triển ở Việt Nam. Cùng với các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác, “hợp tác xã” ngày nay cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển của nền kinh tế. Hợp tác xã còn được biết đến như một đại diện của hình thức kinh tế tập thể. Do đó, Cùng với nhiều văn phòng đại diện hợp tác xã ra đời thì kèm theo đó là việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX.

Vậy thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX được quy định như thế nào? ACC xin được cung cấp thông tin vê thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX là văn bản viết hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi lại những thông tin về đăng ký hợp tác xã, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được hợp tác xã đăng ký.

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Điều 18, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT, ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã:
 • Khi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị mất hoặc bị hư hỏng, …

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã nộp Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (I-18) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận, phiếu hẹn trả kết quả, thu lệ phí. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện các bước tiếp theo
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì thì tiến hành thông báo cho bộ phận 1 cửa để xem xét, bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo kiểm tra, ký duyệt

Bước 5: Trả kết quả giải quyết cho hộ gia đình,cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

4. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban huyện

5. Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. (mẫu phụ lục I-18)
 • Nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã cấp trước đó (trường hợp GCN đăng ký bị hư hỏng, khi được cấp GCN mới)
  • Số lượng hồ sơ:01 bộ
  • Thời hạn giải quyết: 05ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:tổ chức
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  • Phí, lệ phí: Thu theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung).
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành.

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục I-18).

 

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………… …… ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã)

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số hợp tác xã/mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ……………….Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp:

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh:

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh:

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh:

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………………………………………Ngày cấp: ……/……/…..

Nơi cấp: /…………………………………………

Lý do đề nghị cấp lại:………………………………………………..

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

 

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Hợp tác xã năm 2012;
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

7. Dịch vụ Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX của ACC.

Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ pháp lý, vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành công việc với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất cho quý khách.

ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian thực hiện Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện HTX cho quý khách hàng.

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, khó khăn và vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Khách hàng vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin để ACC chúng tôi tư vấn thêm và báo giá cụ thể.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày kể từ ngày quý khách hàng gửi đến ACC đầy đủ hồ sơ.

Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện khách hàng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn.
 2. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 3. ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp
 4. Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho khách hàng.
 5. Bàn giao và thanh lý hợp đồng.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận