Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do lao động sáng tạo của họ tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng. Các quyền liên quan được bảo hộ gồm: Quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và quyền của tổ chức phát sóng. Đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền liên quan. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp bị mất hoặc rách nát, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cần tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

1. Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất;
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị hư hỏng, rách nát;
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thay đổi chủ sở hữu quyền liên quan.

2. Cơ quan thực hiện

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Cục Bản quyền tác giả
 • Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao vad Du lịch

3. Thành phần hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

 • Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
 • Tờ khai đăng ký quyền liên quan;
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền liên quan;
 • Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/CCCD của liên quan;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền liên quan thuộc chủ sở hữu chung;
 • Trường hợp người nộp đơn là người được ủy quyền thì có giấy ủy quyền;
 • Trường hợp người nộp đơn là người thụ hưởng quyền đó của người khác do thừa kế, chuyển giao, kế thừa thì có tài liệu chứng minh quyền nộp đơn.
 • Lưu ý: Tất cả các giấy tờ, tài liệu nêu trên đều phải được làm bằng tiếng Việt. Và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn; Các văn bản là bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.

4. Trình tự thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ những giấy tờ, tài liệu nêu trên, người nộp hồ sơ có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả (tại Hà Nội), văn phòng đại diện Cục bản quyền (Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh), hoặc Sở văn hóa – thể thao và du lịch tại các tỉnh, thành phố khác;
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến các địa chỉ nêu trên.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục bản quyền tác giả sẽ tiến hành xem xét hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan., nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện, cục bản quyền sẽ thực hiện cấp đổi, cấp lại văn bằng bảo hộ theo yêu cầu. Trường hợp không đủ điều kiện, cục bản quyền liên quan sẽ ra thông báo từ chối bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 3: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận