Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp ngày càng phổ biến. Để hoạt động một cách hợp pháp thì các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trong một số trường hợp dẫn đến việc cấp lại Giấy chứng nhận, vậy thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như thế nào? Doanh nghiệp phải chuẩn bị những loại giấy tờ nào cho hồ sơ? Tất cả sẽ được ACC giải đáp ngay sau đây.

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ xin cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

1. Khái niệm

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp (Là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng). Các doanh nghiệp này sẽ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính. 01 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Và 01 bản lưu tại Bộ Công Thương.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần là 05 năm.

2. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
 • Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Những trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngay sau khi phát sinh sự kiện.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gần hết hạn.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên trong doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp. Chẳng hạn như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam (tất cả còn đang có hiệu lực).

·        Tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Bao gồm: Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Kế hoạch trả thưởng; Chương trình đào tạo cơ bản; Quy tắc hoạt động.

 • Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin: Tên; chủng loại; xuất xứ; quy cách đóng gói; chế độ bảo hành (nếu có); giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán; thời điểm áp dụng.
 • Văn bản xác nhận ký quỹ.
 • Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Trình tự, thủ tục thực hiện

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên.
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận; trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Cơ quan viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Cơ quan hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.
 • Bước 4: Cơ quan tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
 • Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương, qua bưu điện, thư điện tử hoặc qua hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

5. Mẫu xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………. ……., ngày…. tháng…. năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương.

 1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:..............................

Do: .................................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: …………../……./…...... Lần thay đổi gần nhất: ……..…../……./…......

Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………… Fax: .........................................................

 1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: .........................................

Do: …………………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ……../……./…......

Cấp sửa đổi, bổ sung lần……………………… ngày ........................................................

Đề nghị cấp lại
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

 1. Các tài liệu đề nghị cấp lại

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 1. I Lý do đề nghị cấp lại

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Văn bản, tài liệu kèm theo

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng du)

6. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp những hồ sơ như sau:
  • Giấy tờ tuỳ thân của chủ cơ sở: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng.
  • Các giấy tờ liên quan đến thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do ACC hướng dẫn.

7. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của ACC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1070 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo