Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Do Thất Lạc

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Do Thất Lạc
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Do Thất Lạc

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Khi mất, thất lạc Giấy chứng nhận thì doanh nghiệp, chủ đầu tư cần làm gì? ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc.

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ĐKĐT) là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Hiểu một cách chính xác, Giấy chứng nhận đầu tư chính là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thường được gắn liền với các dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT được quy định như sau:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2.2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

3. Các trường hợp nhà đầu tư được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Việc cấp lại khi mất, thất lạc giấy chứng nhận đầu tư được căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 118/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư. Cụ thể như sau:

“1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Như vậy, doanh nghiệp, chủ đầu tư vẫn có thể được cấp lại giấy phép chứng nhận đầu tư trong các trường hợp như sau:

 • Nhà đầu tư/Doanh nghiệp  bị cháy, hỏng, mất Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư/Doanh nghiệp  bị mờ, thất lạc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc

Trong trường hợp bị mất, bị thất lạc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư cần phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. ACC sẽ giới thiệu quý khách hồ sơ, yêu cầu, điều kiện và quy trình thực hiện thủ tục trên như sau:

4.1. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • – Số lượng: 02 (hai) bộ hồ sơ
 • – Thành phần hồ sơ:

Để xin lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thay thủ tục của người đại diện theo pháp luật (Nếu doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ của ACC).

4.2. Quy trình thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc

Quy trình thực hiện thủ tục gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đã nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền đối với dự án đầu tư.

Cán bộ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho nhà đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký cấp lại hợp lệ.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả

Doanh nghiệp, nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ để đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại); hoặc
 • Văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do).

Trên đây là ý kiến tư vấn của ACC về Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận