Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX 2024

Hình thức kinh doanh Hợp tác xã đang ngày một trở thành một hình thức kinh doanh mang lại cho những cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Pháp luật đã điều chỉnh lĩnh vực này từ trước đây trong Luật Thương mại và những quy định liên quan.

Việc một doanh nghiệp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành một số thủ tục do pháp luật quy định vì một số lý do cần phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận trên cần lưu ý một số quy định liên quan.

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của HTX 2023” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX

1.      Khái niệm giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được định nghĩa như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hợp tác xã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã.

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã.

2.      Cơ sở pháp lý của thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020

 • Luật Hợp tác xã năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013);
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014);
 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

3.      Hồ sơ thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020 được chuẩn bị theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (theo mẫu).
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục.

Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã hoặc thông báo từ chối nêu rõ lý do.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

4.       Trình tự thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020 quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Bước 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã đặt trụ sở.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

 • Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện kiểm tra hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5.        Lệ phí nộp hồ sơ thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2020

Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Lệ phí: 100.000 đồng/lần.

6.        Cách thức nộp hồ sơ

Bao gồm những cách thức sau:

 • Thương nhân nộp trực tiếp cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
 • Nộp qua bưu điện đến địa chỉ của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
 • Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của Hợp tác xã 2020 của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục đăng ký xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của Hợp tác xã 2020. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy thành công cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (756 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo