Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Kinh Doanh Mua Bán LNG

LNG – (Liquefied Natural Gas – Khí thiên nhiên hóa lỏng) là khí không màu, không mùi, không độc hại và không có tính chất ăn mòn, có nhiệt độ ngọn lửa vào khoảng 2340ºC và nhẹ hơn không khí. Thành phần chủ yếu là metan (khoảng 95%) và một lượng nhỏ các khí khác. Là nguồn nhiên nguyên liệu phục vụ cho đời sống sản xuất công nghiệp nên việc thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên cần phải đáp ứng các điều kiện và được cấp phép theo quy định. Vậy khi GCN bị mất, sai sót, hư hỏng thì thủ tục cấp lại GCN như thế nào?

Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Kinh Doanh Mua Bán LNG
Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Kinh Doanh Mua Bán LNG

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật (1);
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG (2);
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật (3).
 • Lưu ý:
  • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện (1), (2) trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định
  • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện (1), (2), (3) trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí

 • Được tổ chức mua, bán LPG/LNG/CNG và LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp.
 • Quy định giá bán LPG/LNG/CNG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý.
 • Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LPG/LNG/CNG.
 • Được thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật thương mại.
 • Kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý tuân thủ các quy định của Nghị định này.
 • Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân.
 • Tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ.
 • Thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG/LNG/CNG; thiết bị phụ trợ dùng LPG, thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG/CNG thuộc sở hữu thương nhân.
 • Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG/LNG/CNG, bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng.
 • Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí.
 • Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí.
 • Trước 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.
 • Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

3. Điều kiện để được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng;
 • Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng;

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG.

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12 đính kèm Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

5. Thủ tục cấp lại GCN thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 04 ngày làm việc;
 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (517 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo