Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Thủy Sản

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Thủy Sản
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Thủy Sản

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Quá trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi các chủ thể kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng để cạnh tranh hiệu quả. Đối với các chủ thể kinh doanh sản xuất, nuôi trồng thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là tiền đề quan trọng giúp tiến xa hơn trên thị trường trong nước và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế

1. Khái niệm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là gì?

 • Là minh chứng cho thấy cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một Khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật thủy sản và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh

2. Lợi ích khi được cấp Giấy chứng nhận?

Nhà nước dành cho cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn về dịch bệnh động vật thủy sản được hưởng nhiều ưu đãi hơn các cơ sở thông thường. Cụ thể:

 • Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được ưu tiên trong việc lựa chọn cung cấp con giống, động vật và sản phẩm động vật
 • Được xem xét để xuất bán động vật thủy sản thương phẩm mà không phải qua sơ chế, chế biến khi có công bố dịch tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT.
 • Được xem xét cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) khi có yêu cầu
 • Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản?

 • Thời hạn của tất cả các Giấy chứng nhận là 5 năm tính từ ngày cấp
 • Trước 03 (ba) tháng tính đến thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận, chủ thể có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cần lập hồ sơ gửi cho Cơ quan thú y

4.Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận là bao lâu?

 • Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận là khoảng 15 ngày, tính từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại vùng nếu vùng đạt yêu cầu
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu

5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc về cơ quan nào?

Các cơ quan sau chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận:

 • Cục Thú y: đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủy sản giống theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu; cơ sở sản xuất thủy sản giống bố mẹ
 • Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (Chi cục Thú y): đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống

6. Cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp Giấy chứng nhận?

Để được cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản cần đáp ứng điều kiện:

 • Thời gian: trước 03 (ba) tháng tính đến thời Điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận, chủ cơ sở phải lập hồ sơ và nộp cho Cơ quan thú y
 • Yêu cầu: Không có động vật thủy sản mắc bệnh được chứng nhận an toàn tại thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký lại

7. Thành phần hồ sơ gồm những gì?

Khách hàng có nhu cầu xin cấp lại Giấy chứng nhận cần chuẩn bị:

 • Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị;
 • Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại vùng, cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y trong cơ sở, vùng; kết quả phòng bệnh bằng vắc-xin (đối với vùng, cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn);
 • Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại vùng, cơ sở; bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;
 • Bản sao kết quả đánh giá định kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Thông tư 14/2015/TT-BNNPTNT (nếu có)

8. Khách hàng cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ?

 • Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ

9. Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận

 • Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan thú y
 • Cơ quan thú y tiến hành tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ, trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ:
  • Trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Cơ quan thú y xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở và không cần thành lập Đoàn đánh giá
  • Trường hợp cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn đánh giá
 • Đoàn đánh giá đề xuất nội dung cần đánh giá với Cơ quan thú y để xem xét, phê duyệt
 • Đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra, đánh giá tại vùng, cơ sở trong thời hạn 05 (năm)ngày làm việc kể từ ngày thành lập
 • Đoàn đánh giá gửi báo cáo kèm biên bản đến Cơ quan thú y trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc kiểm  tra, đánh giá
 • Căn cứ vào kết quả đánh giá và ý kiến đề xuất của Đoàn đánh giá, Cơ quan thú y cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc

10. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình cặn kẽ và được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đảm, bảo tỷ lệ ra giấy cao nhất
 • Luôn được báo giá trọn gói và không phát sinh thêm chi phí
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và tận nơi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận