Thủ Tục Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự (Cập nhật 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự là gì? Chủ cơ sở kinh doanh cần thực hiện thủ tục trên khi nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp khách hàng có câu trả lời cho những thắc mắc trên.

Thủ Tục Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự
Thủ Tục Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (hay thường gọi là giấy chứng nhận về an ninh, trật tự) là  văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự

2. Thực hiện thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi nào?

Chủ cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

 • Đã chấp hành Quyết định xử phạt hành chính theo quy định trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Hoặc đã đáp ứng điều kiện trong trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

3. Điều kiện để cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Để được cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.1. Về nhân sự:

 • Người  chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Phải duy trì thường xuyên liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016 của Chính phủ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

3.2. Điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

 • Đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thì tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
 • Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải nộp tài liệu chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy:
 • Cơ sở nằm trong các tòa nhà đã được thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.
 • Các cơ sở sản xuất con dấu; sản xuất cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh dịch vụ đặt cược, kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kinh doanh thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, kinh doanh thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác.

4. Thành phần hồ sơ xin cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4.1. Đối với trường hợp bị thu hồi GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP mà cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép an ninh trật tự.
  • Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).
 • Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm a và e khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới.
 • Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 24 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa án. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới.
 • Đối với cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các khoản b và c nêu trên, sau khi thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới.

4.2. Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);
 • Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (trừ các cơ sở quy định thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội):

 • Sản xuất con dấu; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
 • Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; kinh doanh dịch vụ đặt cược; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in.
 • Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh dịch vụ vũ trường; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 • Cơ sở kinh doanh thuộc Quân đội và đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có văn bản ủy quyền.

6. Thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng văn bản. Sau khi cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận thực hiện theo bước trên.
 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.107 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được nhận 1 lần không?

  Bảo hiểm thất nghiệp thường cho phép người lao động nhận quyền lợi một lần khi họ mất việc làm do các nguyên nhân không lường trước. Tuy nhiên, điều kiện cụ thể và số lần được hưởng quyền lợi có thể ...

  Lượt xem: 1.857

  default_image

  Mẫu dịch sổ tạm trú sang tiếng anh Mới nhất năm 2023

  Mẫu dịch sổ tạm trú sang tiếng Anh là một nhu cầu thực tế và quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc này không chỉ giúp họ hiểu ...

  Lượt xem: 3.950

  default_image

  Thủ tục và Mẫu xác nhận tạm trú xin định mức nước mới nhất

    Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện thủ tục và lấy mẫu xác nhận tạm trú để xin định mức nước mới nhất. Điều này rất quan trọng đối với những người đang thuê nhà trọ hoặc ...

  Lượt xem: 2.059

  default_image

  Xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất hoặc thất lạc có được không?

    Xin cấp lại thẻ tạm trú khi bị mất hoặc thất lạc là một vấn đề phổ biến mà nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường xuyên đối mặt. Thủ tục này đòi hỏi một số bước cần ...

  Lượt xem: 1.488

  default_image

  Xác nhận sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú có được không?

    Xác nhận sơ yếu lý lịch là một bước quan trọng trong việc xác minh thông tin cá nhân của một người. Tuy nhiên, trong trường hợp người đó đang tạm trú tại một địa điểm khác, không phải nơi thường ...

  Lượt xem: 3.046

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo