Thủ Tục Cấp Lại GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Trên Cạn

Trước khi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn hết hạn tối thiểu ba tháng, cơ sở chăn nuôi nếu có nhu cầu có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thú y kiểm định, thẩm định cơ sở và cấp lại giấy chứng nhận mới.

Thủ Tục Cấp Lại GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Trên Cạn
Thủ Tục Cấp Lại GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Trên Cạn

            Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn là cơ sở chăn nuôi hoặc một xã, một phường, thị trấn (sau đây gọi là cơ sở chăn nuôi cấp xã) được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh.

            Yêu cầu đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

            Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn được chứng nhận an toàn dịch bệnh

 1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn:
 2. Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định
 3. Không xảy ra dịch bệnh động vật

bệnh bằng vắc-xin đối với bệnh đăng ký chứng nhận an toàn và còn miễn dịch bảo hộ.

            Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cẩu theo quy định, cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

            Quy định về thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn dịch bệnh động vật trên cạn như sau: Trước 03 (ba) tháng tính đến thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận, chủ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã an toàn dịch bệnh) có nhu cầu đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận lập hồ sơ và nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email đến Cơ quan thú y.

            Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn sẽ chịu trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

            Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 03 (ba) tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hết hiệu lực, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới tới Cơ quan thú y.

Bước 2: Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ:
 • + Trường hợp vùng, cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Cơ quan thú y xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở và không cần thành lập Đoàn đánh giá;
  • Trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn đánh giá theo quy định: Thành phần Đoàn đánh giá gồm ít nhất 03 (ba) người. Trưởng đoàn là lãnh đạo Cơ quan thú y hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Cơ quan thú y, thành viên là các cán bộ chuyên môn của Cơ quan thú y;
 • Đoàn đánh giá đề xuất nội dung cần đánh giá với Cơ quan thú y để xem xét, phê duyệt.
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra, đánh giá tại vùng, cơ sở.
 • Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc kiểm  tra, đánh giá, Đoàn đánh giá gửi báo cáo kèm biên bản đến Cơ quan thú y.
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, căn cứ vào kết quả đánh giá và ý kiến đề xuất của Đoàn đánh giá, Cơ quan thú y cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Cơ quan thú y.

2. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tới Cơ quan thú y.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh;
 • Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở; kết quả phòng bệnh bằng vắc xin;
 • Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm theo bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;
 • Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

 • 07 ngày làm việc: với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa quá 12 tháng.
 • 17 ngày làm việc: với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận

5. Đối tượng thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại địa phương.

6. Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (thời hạn: 05 năm).

7. Phí, lệ phí:

300.000 đồng/lần (Khoản 2, Mục II – Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính).

8. Yêu cầu, điều kiện:

Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được chỉ định;

9. Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
 • Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí và lệ phí trong công tác thú y.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »