Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thú cưng (Cập nhật 2021)

logo accACC
Đàm Như

Hiện nay, xu hướng nuôi thú cưng ngày càng trở nên phổ biến, nuôi thú cưng giúp chúng ta giảm áp lực trong cuộc sống, mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Cũng bởi vì thế maf hiện nay, có rất nhiều shop thú cung được mở ra để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Một shop thú cưng có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như: bán thực phẩm, vật dụng chăm sóc thú cưng, dịch vụ tắm, cắt tỉa lông cho thú cưng, …Vậy bạn đã biết Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thú cưng, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài sau đây.

giay phep kinh doanh thu cung

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thú cưng 

1. Kinh doanh thú cưng cần thực hiện những thủ tục gì?

Căn cứ Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 với 227 ngành, nghề, thì kinh doanh thú cưng không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay cấp kinh doanh nên bạn không cần phải có giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn cần tìm hiểu, xem xét xem bạn muốn kinh doanh dưới hình thức nào. Một số hình thức kinh doanh như sau:

 • Kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể
 • Doanh nghiêp: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn,…

Tuy nhiên, thường thường, khi kinh doanh thú cưng, thì hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh lý tưởng với trình tự thủ tục nhanh, chi phí thấp hơn.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thú cưng

Nơi đăng kí: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

“2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.”

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày, bạn sẽ nhận được:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ

Thông báo bằng văn bản của cơ quan đăng kí cấp huyện nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thông báo ghi rõ chi tiết nội dung cần sửa đổi

Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí

3. Lệ phí xin cấp giấy phép kinh doanh khi đăng ký kinh doanh thú cưng?

 • Căn cứ Thông tư số 47/2019/TT-BT, lệ phí cụ thể như sau:
 • BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

4. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng kí kinh doanh thú cưng

Lưu ý: Trước khi xin giấy phép đăng kí kinh doanh, chủ cửa hàng phải nắm bắt được một số thông tin sau đây để thực hiện thủ tục nhanh chóng:

 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Vốn kinh doanh:
 • Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Số lượng lao động: …………………………………….
 • Ngành nghề kinh doanh: căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5. Mẫu giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh với mảng kinh doanh thú cưng được quy định như thế nào và gồm những nội dung gì?

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh mới nhất được quy định tại Phụ lục VI-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được ban hành bởi Bộ Kế hoạch và đầu tư và gồm nội dung như sau

Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm

 1. Tên hộ kinh doanh
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Email Website (nếu có):……………………….

 1. Ngành, nghề kinh doanh
 2. Vốn kinh doanh:
 3. Số lượng lao động
 4. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh
 5. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:
 6. Chữ ký của chủ hộ

6. Mẫu giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh về mảng thú cưng mới nhất

Phụ lục VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…..

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: ………………….

Đăng ký lần đầu, ngày tháng năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: , ngày tháng năm…..

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………….
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Điện thoại:…………………………….. Fax:……………………………..

Email: ……………………………..Website:……………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh:……………………………..
 2. Vốn kinh doanh:……………………………..
 3. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau):Cánhân/Các thành viên hộ gia đình
 4. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………..

Giới tính:……………………………..

Sinh ngày:…. /…. /…. Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………..

Ngày cấp: …./ …/ ….Nơi cấp:……………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………..

Địa chỉ liên lạc:……………………………..

 1. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh

(chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lậphộ kinh doanh):

STT Tên thành viên Quốc tịch Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường trú Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân Ghi chú
TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thú cưng. Khi làm Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thú cưng, bạn phải chú ý chuẩn bị đầy đủ, đúng hồ sơ. Thông tin trong hồ sơ cũng phải chính xác, nếu không có thể nhầm với ngành kinh doanh dịch vụ thú y và thuốc thú y là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nếu các bạn không có câu hỏi gì về vấn đề trên, công ty chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tư vấn chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận