Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy (cập nhật 2021)

logo accACC
Đàm Như

Kinh doanh đồ phong thủy đang là xu hướng hiện nay bởi kinh doanh đồ phong thủy mang lại lợi nhuận cao và nhu cầu dùng đồ phong thuỷ cũng ngày càng nhiều. Vậy bạn đã biết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thu tuc cap giay phep kinh doanh do phong thuy

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy (cập nhật 2021)

1. Nên thực hiện Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy với hình thức nào

Trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thuỷ, bạn nên xác định bạn kinh doanh dưới hình thức nào để chuẩn bị hồ sơ phù hợp Bởi đối với mỗi hình thức kinh doanh thì pháp luật sẽ quy định một loại hồ sơ với những loại giấy tờ khác nhau. Đây là một số hình thức kinh doanh chúng ta có thể kể đến như:

Kinh doanh đồ phong thủy dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể:

Kinh doanh đồ phong thủy dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; doanh nghiệp tư nhân

2. Những hồ sơ cần chuẩn bị cần chuẩn bị thi thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thuỷ

2.1. Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lốp xe ô tô gồm những giấy tờ nào ?

Sau khi bạn đã xác định được bạn đã kinh doanh với hình thức nào thì việc chuẩn bị hồ sơ sẽ khá là đơn giản. Tùy vào hình thức kinh doanh mà bạn lựa chọn, bộ hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ như sau:

Đối với hình thức kinh doanh cá thể, căn cứ Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

“2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.”

Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 1. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.”

Đối với loại hình công ty hợp danh, Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 1. Điều lệ công ty.
 2. Danh sách thành viên.
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 4. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 1. Điều lệ công ty.
 2. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 4. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 5. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 24. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 1. Điều lệ công ty.
 2. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 3. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 4. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

3. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy được thực hiện như thế nào ?

3.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định như sau, khi thực hiện Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xe đạp điện, hồ sơ của bạn cần có giấy tờ sau:

Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

“2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.”

3.2. Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày, bạn sẽ nhận được:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ

Thông báo bằng văn bản của cơ quan đăng kí cấp huyện nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thông báo ghi rõ chi tiết nội dung cần sửa đổi

3.3. Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí

4. Lưu ý khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồ phong thủy.

Thứ nhất cần chú ý ngành kinh doanh xe đạp điện không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trước khi thực hiện cần scan tất cả các giấy tờ, tài liệu chuẩn bị tải lên;

Nếu bạn đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp thì sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh xe đạp điện hoàn thành, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khắc dấu và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dù là bạn đăng ký hình thức kinh doanh nào cũng cần phải nộp một số loại thuế sau:

– Thuế môn bài

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế thu nhập cá nhân

Tuy nhiên những khoản thuế trên sẽ không được áp dụng nếu doanh thu của cửa hàng của bạn dưới 100 triệu

5. Lệ phí khi thực hiện thủ tục đăng kí kinh doanh phong thuỷ

Căn cứ Thông tư số 47/2019/TT-BT, lệ phí cụ thể như sau:

 • BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh phong thủy. Khi làm Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh phong thủy, bạn phải chú ý chuẩn bị đầy đủ, đúng hồ sơ. Thông tin trong hồ sơ cũng phải chính xác, nếu không có thể nhầm với ngành kinh doanh dịch vụ thú y và thuốc thú y là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nếu các bạn không có câu hỏi gì về vấn đề trên, công ty chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tư vấn chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng.

 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận