Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ISO 29993:2017 (thủ tục 2020)

 

Chứng nhận ISO chứng nhận rằng một hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, dịch vụ hoặc quy trình tài liệu có tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng. ISO ( Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ, phát triển các tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống. Trong đó ISO 29993:2017 quy định các yêu cầu đối với các dịch vụ học tập bên ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc tại chỗ). Sau đây là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ISO 29993:2017.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 29993:2017
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 29993:2017

1. ISO 29993:2017 là gì?

ISO 29993:2017 bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được cung cấp cho chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học. Đặc điểm chính của các loại dịch vụ này là mục tiêu của việc học được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực tiếp, qua trung gian của công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, ISO 29993: 2017 chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

ISO 29993: 2017 không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính thức, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

2. Ưu điểm ISO 29993:2017

 • Sắp xếp các yếu tố khác nhau của dịch vụ học tập, bao gồm quảng cáo, thông tin cung cấp cho người học, phân tích nhu cầu, thiết kế, đánh giá và đánh giá, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu quả và tính minh bạch của dịch vụ học tập.
 • Nâng cao uy tín của các dịch vụ học tập.
 • Cung cấp một mô hình để cải thiện các dịch vụ học tập có thể được chia sẻ trong một tổ chức.
 • Cung cấp một công cụ được quốc tế công nhận thể hiện độ tin cậy và chất lượng của các dịch vụ học tập

3. Chức năng của ISO 29993:2017

 • ISO 29993 được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý và đánh giá việc cung cấp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tổ chức, cũng như cung cấp một cơ chế để chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ học tập đáp ứng đảm bảo chất lượng trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của hội thảo đào tạo này sẽ là phân tích và liên kết các mục tiêu kinh doanh liên quan đến ISO 29993, để đảm bảo các quy trình chất lượng cao nhất được áp dụng khi tiến hành học tập trong tổ chức hoặc tham gia vào một nhà cung cấp dịch vụ học tập bên ngoài.
 • ISO 29993:2017 cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận cho bộ phận Đào tạo/Học tập là đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của hội thảo tương tác cao này sẽ là sự liên kết của việc học tập của tổ chức liên quan đến ISO 29993:2017, để đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI cho các can thiệp phát triển người quan trọng của bạn. Đây là một hội thảo thiết yếu cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức, cũng như sử dụng cơ chế để tối đa hóa ROI.
 • ISO 29993:2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà). Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học. Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

4. Quản lý chức năng L & D theo tiêu chuẩn ISO 29993:2017

 • Cung cấp thông tin chung;
 • Phân tích nhu cầu đào tạo: yêu cầu và định dạng;
 • Thiết kế dịch vụ học tập;
 • Nhà tài trợ và người học: yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ (Nhân viên, Tài liệu học tập & Môi trường học tập);
 • Giảng viên: tiêu chuẩn, đánh giá và đánh giá;
 • Đánh giá học tập;
 • Giám sát và đánh giá các dịch vụ học tập.
 • Tiêu chuẩn này bao gồm 14 điều khoản như sau:
  • Giới thiệu & Phạm vi
  • Tài liệu tham khảo
  • Điều khoản & Điều kiện
  • Thông tin chung được cung cấp bởi LSP
  • Phát triển đề xuất
  • Thông tin được cung cấp trước khi mua dịch vụ học tập
  • Nhu cầu Phân tích
  • Thiết kế dịch vụ học tập
  • Thông tin về dịch vụ học tập cho người học đã đăng ký hoặc nhà tài trợ của họ
  • Cung cấp dịch vụ
  • Người hướng dẫn
  • Đánh giá việc học
  • Theo dõi và đánh giá dịch vụ học tập
  • Hóa đơn

5. Quy trình chứng nhận

 • Cung cấp dựa trên một bảng câu hỏi tiêu chuẩn
 • Bắt buộc chứng nhận
 • Tùy chọn kiểm tra trước chính thức của dịch vụ học tập
 • Lập kế hoạch kiểm toán chứng nhận
 • Kiểm tra tài liệu dịch vụ học tập
 • Kiểm toán tại chỗ với báo cáo kiểm toán cuối cùng
 • Quyết định chứng nhận trong Ủy ban chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận trong ba năm
 • Kiểm tra giám sát hai năm dương lịch từ năm sau
 • Chứng nhận thay đổi [theo yêu cầu]

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận