Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn Cập Nhật 2024

Doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh khi kinh doanh trạm nạp LPG vào xe bồn phải tuân thủ các điều kiện cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh, đồng thời để kinh doanh hợp pháp, thương nhân cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn theo quy định.

Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn
Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn

1. Một số khái niệm cơ bản

 • LPG là từ viết tắt của tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas, là một loại khí dầu mỏ hóa lỏng. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này; tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.
 • Trạm nạp khí là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải; nạp vào xe bồn; nạp LPG vào chai.

Kinh doanh khí là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chính bởi vậy, đối với những thương nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh khí nói chung và trạm nạp LPG vào xe bồn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

2. Điều kiện đối với trạm nạp trạm nạp LPG vào xe bồn

 1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

 1. Được tổ chức nạp LPG vào xe bồn theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
 2. Chỉ nạp LPG vào xe bồn bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng.
 3. Không được nạp LPG vào phương tiện vận tải.
 4. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.
 5. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 6. Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.
 7. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.
 8. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trạm nạp LPG vào xe bồn

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bằng một trong những cách thức sau đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn: Sở Công Thương.

 • Nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ - Sở Công Thương nơi doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh đặt trụ sở chính;
 • Qua đường bưu điện;
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.
 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

* Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thương nhân nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn có thời hạn hiệu lực là 10 (mười) năm kể từ ngày cấp mới.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thương nhân nhận văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

* Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ quy định về Kinh doanh khí.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Lưu ý: Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành:

 • Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:
  • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. (Một triệu hai trăm nghìn đồng).
  • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. (Bốn trăm nghìn đồng).
 • Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1046 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo