Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lng Vào Phương Tiện Vận Tải

Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải là một trong các hình thức của cơ sở kinh doanh khí. Và để có thể tiến hành kinh doanh hợp pháp, thương nhân phải thực hiện Thủ tục cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lng Vào Phương Tiện Vận Tải
Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lng Vào Phương Tiện Vận Tải

1. LNG là gì?

LNG là viết tắt của cụm từ khí thiên nhiên hóa lỏng, được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

2. Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải là trạm nạp khí sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải (căn cứ vào Khoản 8 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP)

Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải là một trong các hình thức của cơ sở kinh doanh khí.

Cơ sở kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini.

3. Điều kiện để cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, thương nhân cần phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Cụ thể:

 • Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được quy định tại Điều 27 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Cụ thể:

 • Biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.
 • Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 • Chỉ bán LNG bảo đảm chất lượng theo quy định, không mua LNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường.
 • Chỉ nạp LNG vào các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu LNG.
 • Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LNG bán cho khách hàng. Chất lượng LNG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.
 • Thiết bị đo lường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường; thường xuyên kiểm tra thiết bị nạp LNG, an toàn trong quá trình kinh doanh.
 • Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Việc thương nhân không tuân theo những quy định về nghĩa vụ đối với thương nhân kinh doanh trạm nạp khí LNG vào phương tiện vận tải có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kinh doanh khí.

5. Thủ tục cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Hồ sơ xin cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Để thực hiện thủ tục cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, thương nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 07 của Nghị định số 87/2018/N Đ-CP ngày 15/6 /2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thủ tục cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 • Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải nộp tại Sở Công thương nơi đặt trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
 • Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn giải quyết.
 • Phòng chuyên môn tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng chuyên môn có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.
 • Trường hợp từ chối cấp Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Phòng chuyên môn trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho thương nhân. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục cấp GCN trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải mà thương nhân phải thực hiện trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (269 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo