Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Taekwondo

Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Taekwondo
Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Taekwondo

Doanh nghiệp chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động Taekwondo.

1. Các loại hình cơ sở thể thao

 • Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao;
 • Trung tâm hoạt động thể thao;
 • Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao;
 • Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;
 • Trường năng khiếu thể thao.

2. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp

 • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
 • Thủ tục đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cơ quan đăng k‎ý kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng k‎ý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao sau khi đã được cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao:

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP;
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP:
  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.
  • Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp.
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.
  • Có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thẩm định điều kiện, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cách thức thực hiện và trả kết quả:

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân viên khi kinh doanh môn Taekwondo:

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện

 • Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên.
 • Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên.
 • Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có khu vực thay đồ, nơi cất giữ đồ, nhà vệ sinh.
 • Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
 • Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện.
 • Trang thiết bị tập luyện:
  • Võ phục tập luyện: 01 bộ/01 võ sinh.
  • Đích đá các loại: 01 chiếc/04 võ sinh.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu

 • Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên.
 • Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có khu vực thay đồ, nơi cất giữ đồ, nhà vệ sinh.
 • Sàn thi đấu bằng phẳng được trải thảm có tính đàn hồi, kích thước thảm thi đấu 10m x 10m.
 • Võ phục thi đấu, bảo hộ tay, chân, gối, hạ bộ và bịt răng: 01 bộ/01 võ sinh.
 • Giáp, mũ thi đấu Taekwondo: 03 bộ/01 sân.
 • Bảng công bố điểm, cân trọng lượng cơ thể võ sinh.

3. Mật độ tập luyện

 • Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh.
 • Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập.

4. Nhân viên chuyên môn:

 • Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
  • Là huấn luyện viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
  • Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
  • Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nhân viên cứu hộ tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người được tập huấn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nhân viên y tế tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên.

7. Bảo đảm điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

 • Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm duy trì các điều kiện theo quy định.
 • Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh hoạt động thể thao kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
 • Hộ kinh doanh và các cơ sở khác chỉ được kinh doanh hoạt động thể thao khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận