Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Lân Sư Rồng

Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Lân Sư Rồng          
Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Lân Sư Rồng

Kinh doanh hoạt động Lân Sư Rồng là hoạt động thể thao và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trước khi tiến hành kinh doanh tại cơ sở. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng.

1. Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng là gì?

Hoạt động kinh doanh hoạt động lân sư rồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL. Theo đó, cơ sở kinh doanh hoạt động lân sư rồng cần phải được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao (hay còn gọi là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao) trước khi tiến hành kinh doanh.

Như vậy, Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng chính là điều kiện để doanh nghiệp có thể kinh doanh ngành nghề trên.

2. Điều kiện cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng

Để được cấp Giấy chứng nhận, cơ sở kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh lân sư rồng, được quy định tại Điều 4, 5 và Điều 6 Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL. Cụ thể:

Điều kiện về cơ sở vật chất

Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, diện tích từ 200 m2 trở lên;
 • Mặt sân phải bằng phẳng, không trơn trượt;
 • Đối với địa điểm tập luyện trong nhà chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 5 m. Trong trường hợp có sử dụng mai hoa thung chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 7 m, hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150 Lux trở lên;
 • Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 120dBA;
 • Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu;
 • Có khu vực vệ sinh, để xe;
 • Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện; bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;
 • Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ sau:

 • Lân, Sư, Rồng và các loại trang phục, đạo cụ kèm theo phù hợp với quy định của Luật thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương;
 • Các loại trống, chiêng, thanh la, nạ bạt, mai hoa thung và các dụng cụ, đạo cụ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Các trang thiết bị, dụng cụ dùng để tập luyện, biểu diễn, thi đấu là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về nhân viên chuyên môn

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải có người hướng dẫn hoạt động chuyên môn đảm bảo một trong các điều kiện sau:

 • Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên am hiểu Luật thi đấu Lân Sư Rồng, có trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật về biểu diễn, thi đấu Lân Sư Rồng;
 • Có giấy chứng nhận đã qua các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn Lân Sư Rồng do Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Lân Sư Rồng trong nước, quốc tế hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

3. Hồ sơ xin cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao);
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao), bao gồm:
  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
  • Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (đối với tổ chức là doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Lân Sư Rồng).

4. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận là mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

 

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

 1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có): ………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………….

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……

do: ………. cấp ngày…..tháng…..năm….., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng…. năm …

 1. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….Fax: ………………………………………………….

Website: ………………………..Email: …………………………………………

 1. Họ tên người đại diện theo pháp luật:…………………………………………

Giới tính: ………………………..Chức danh: …………………………………..

Sinh ngày: …../…../ …… Dân tộc: ………….Quốc tịch: ………………………

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: …………

Ngày cấp: …../ …../ ……Nơi cấp: ……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

 1. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao:…………………………………….
 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp……………..để kinh doanh hoạt động thể thao…………………………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
 3. Cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

  ………., ngày …… tháng …… năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

5. Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng

Trình tự thực hiện:

Trình tự thực hiện thủ tục cụ thể như sau:

 • Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Bộ phận tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;
 • Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, câu lạc bộ kinh doanh hoạt động Lân Sư Rồng. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các bên.
 • Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, câu lạc bộ kinh doanh hoạt động Lân Sư Rồng;
 • Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết là 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động lân sư rồng do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận