Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Judo

Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Judo
Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Judo

Kinh doanh thể thao hoạt động Judo được pháp luật quy định tại Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 1 năm 2018. Theo đó, cơ sở kinh doanh phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Judo.

1. Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động Judo

Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động Judo chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo, do cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan cấp cho cơ sở kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực trên.

Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động Judo là điều kiện bắt buộc cơ sở kinh doanh phải đáp ứng trước khi tiến hành kinh doanh.

2. Điều kiện kinh doanh thể thao hoạt động Judo

Đối với doanh nghiệp thể thao

Doanh nghiệp thể thao được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

 • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
 • Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Judo

Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Judo phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao. Cụ thể: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với quy định của các tổ chức thể thao quốc tế hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế.

3. Điều kiện cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Judo

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện

Địa điểm tổ chức hoạt động Judo phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Có thảm tập diện tích từ 64m2 trở lên. Mặt thảm phải bằng phẳng, không trơn trượt, đảm bảo không gây chấn thương cho người tập luyện và thi đấu. Độ dày của thảm ít nhất là 4cm.
 • Thảm được đặt trên mặt sàn làm bằng bê tông, gỗ hoặc dàn nhún lò xo.
 • Mật độ tập luyện tối thiểu 3m2/01người­­.
 • Điểm tập có ánh sáng tối thiểu là 200 lux.
 • Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Điểm đo âm thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào của điểm tập.
 • Có đủ cơ số thuốc và dụng cụ sơ cứu ban đầu, khu vực thay đồ, gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe.
 • Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú và lưu đơn xin học của từng người.
 • Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác.
 • Có bảng tên đòn chuyên môn Judo và ảnh minh hoạ.
 • Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
 • Võ sinh tập luyện phải có võ phục chuyên môn Judo.

Điều kiện về nhân viên chuyên môn

 • Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Judo phải có huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn hoạt động chuyên môn Judo bảo đảm một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao và có đai đen từ 1 đẳng trở lên do Liên đoàn Judo Quốc tế hoặc Liên đoàn Judo Việt Nam cấp.
 • Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh trong một buổi tập.

4. Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Judo

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo là doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại Khoản 5 Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao);
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Trình tự xử lý hồ sơ

 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thẩm định điều kiện, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Judo do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận