Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Bóng Đá

Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Bóng Đá
Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Bóng Đá

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá là điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực trên. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá.

1. Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá

Giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bóng đá.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 106/2016/NĐ-CP, bao gồm nội dung chính sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;
 • Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;
 • Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) trong trường hợp được ủy quyền.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL. Cụ thể như sau:

**Cơ sở vật chất:

 • phẳng và được phủ bằng một trong các chất liệu sau: có tự nhiên, có nhân tạo, đất nện, cát mịn, sàn gỗ, chất dẻo tổng hợp, chất nhựa tổng hợp.
 • Mặt sân và đường bao quanh sân không có chướng ngại vật và các vật liệu dễ gây chấn thương; đường bao quanh sân không cao hơn mặt sân, nếu cao hơn phải được phủ bằng chất liệu an toàn.
 • Khoảng cách từ đường biên dọc, biên ngang của sân đến hàng rào, khán đài hoặc sân liền kề ít nhất là 2,5m.
 • Sân bóng đá liền kề nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông phải có hàng rào hoặc lưới chắn bao quanh sân cao ít nhất là 05m.
 • Bảo đảm độ chiếu sáng trên sân ít nhất là 150 lux.
 • Trường hợp có tường tập sút cầu môn, tường tập sút cầu môn có chiều rộng ít nhất là 05m, chiều cao ít nhất là 2,5m và phải được làm bằng vật liệu bền chắc.
 • Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có khu vực vệ sinh, thay trang phục cho người tham gia tập luyện và thi đấu môn Bóng đá.
 • Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện; đối tượng tham gia tập luyện; các đối tượng không được tham gia tập luyện; trang phục khi tham gia tập luyện; các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

**Trang thiết bị:

 • Trang thiết bị tập luyện:
  • Khung cầu môn được làm bằng một trong các chất liệu sau: Kim loại, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp, bảo đảm kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá. Cột cầu môn tròn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện, thi đấu bóng đá.
  • Bóng có kích thước và trọng lượng theo quy định của Luật thi đấu bóng đá.
 • Trang thiết bị thi đấu môn Bóng đá phải bảo đảm theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá.

3. Thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá

1. Hồ sơ cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao hoạt động bóng đá bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao);
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao), bao gồm các nội dung:
  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
  • Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn.

2. Trình tự thực hiện thủ tục

 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thẩm định điều kiện, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

3. Phương thức nộp: 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

4. Cơ quan giải quyết: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) trong trường hợp được ủy quyền, nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

5. Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận