Thủ Tục Cấp Gcn Đủ Điều Kiện Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Lng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG là điều kiện bắt buộc phải có đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí LNG. Vậy thương nhân cần tiến hành những bước nào, trình tự thủ tục được cấp ra sao? Bài viết sẽ đưa ra những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Thủ Tục Cấp Gcn Đủ Điều Kiện Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Lng
Thủ Tục Cấp Gcn Đủ Điều Kiện Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Lng

1. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí

Theo quy định hiện hành, có các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh khí cụ thể bao gồm như sau:

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG
 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.
 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.
 6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
 8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG, thương nhân khi tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các điều kiện về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khí và trình tự theo luật định.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 1. Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 4. Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

        

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG:

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

 

4. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG theo mẫu.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.
 4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 5. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định nêu trên phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

5. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:
 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.
 1. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện:
 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

6. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG được thực hiện theo phương án kinh doanh của thương nhân và phải bảo đảm chất lượng LNG xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.
 2. Được ủy quyền bằng văn bản cho chi nhánh hoặc công ty con bán LNG vào khu phi thuế quan.
 3. Được tổ chức mua, bán LNG theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp.
 4. Quy định giá bán LNG cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý.
 5. Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LNG.
 6. Được thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật thương mại.
 7. Kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý.
 8. Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện kiểm định theo quy định bồn chứa LNG; thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG thuộc sở hữu thương nhân.
 10. Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế thiết bị phụ trợ dùng LNG, bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng.
 11. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí.
 12. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
 13. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí.
 14. Phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm khí do mình nhập khẩu. Trường hợp, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu có thực hiện pha chế khí, trong đó có sử dụng phụ gia để pha chế khí thì thương nhân phải thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn của phụ gia và cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (430 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo