Thủ Tục Cấp GCN Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật…Vì vậy, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ rất quan trọng. Công ty ACC, cung cấp dịch vụ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, đặc biệt là đối với đất nước đang trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa như Việt Nam, khoa học công nghệ là nhân tố vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của nền kinh tế.

Do đó, vai trò và ảnh hưởng của khoa học công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ và đặt ra bài toán làm sao cập nhật và thay đổi công nghệ để tồn tại và phát triển cho các doanh nghiệp. Cùng với việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, chuyển giao công nghệ cũng là một phương án hữu hiệu để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp một cách nhanh chóng.

I. Hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Việc chuyển giao công nghệ có thể thông qua hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự hoặc thông qua việc góp vốn bằng giá trị công nghệ trong các dự án đầu tư.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản và phải đăng ký hoặc xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu pháp luật có quy định.

1. Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ:

là bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương văn bản, bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên hợp đồng chuyển giao công nghệa, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao;
 • Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra;
 • Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ;
 • Phương thức chuyển giao công nghệ;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);
 • Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;
 • Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp;
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp;
 • Các thoả thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có quyền đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền làm cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

II. Thủ tục cấp GCN đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

1.Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ.

2.Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

3.Các bước:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét hồ sơ:

 • Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4.Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt; Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ,….) của các bên tham gia hợp đồng.
 • Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia trong hợp đồng.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước).
 • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).

5.Cơ sở pháp lý:

Luật chuyển giao công nghệ

Nghị định số 103/2011/NĐ-CP, ngày 15/11/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ , vui lòng liên hệ công ty ACC để được tư vấn miễn phí, thực hiện hồ sơ với thủ tục nhanh chóng, giá cả hợp lý.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận